Мобилизация

Мобилизация

Ето, извиквам в съществуване несъществуващото!

Извиквам силните Си мъже и жени, силните Си деца!

Обичните Ми, чистите Ми, смирените Ми, съкрушените Ми,

посветените Ми, огнените ми, дързостните Ми!

 

Извиквам ги от пещерите и укрепленията,

от уединенията, от пустинята, от безводните ровове,

от голямото униние поради обстановката…

Извиквам онези, които викат към Мен!

И са готови да Ме следват по опасните места на полето

и да воюват от Небето!

 

С Моя арсенал – с пост, хваление и молитва,

с любов, прошка, милост, песен

със Словото Ми

с кръвта Ми

с името Ми

с Духа Ми!

 

С огъня на Духа Ми Свят да гасят пожарищата на тоя свят!

 

Твоят огън, Святи Душе, е нетленен огън, пречистващ огън,

Твоят огън е свят огън,

Твоят огън поглъща всеки друг огън,

Всеки чужд огън!

 

Направи ни огнеупорни за Теб, Господи!

Да горим с огъня на Духа Ти,

Да изтръгваме „главни из огъня”

и да светим в огъня

за Теб!

30.07.2020

Сподели в