Моят кръст не ви е само за декор

Моят кръст не ви е само за декор

МОЯТ КРЪСТ НЕ ВИ Е САМО ЗА ДЕКОР!

И ако вратът ви е медна жила,

лицето Ми е кремък!

Покаяние, покаяние, покаяние,

ВСЕОБЩО ПОКАЯНИЕ!

От малък до голям и от голям до малък.

При Кръста Мой!

 

Защото когато си разломен хляб и възлято вино,

тогава си силен…

Когато си разломен хляб и възлято вино при Кръста Мой,

си в позиция!

Когато си съкрушен,

тогава си истински.

Когато си на ръба с Мен,

си на върха с Мен.

 

Не стой за фасада,

не се дръж на положение,

не крепи и не кърпи положението,

застани в позиция при Кръста Мой!

 

ПОКАЯНИЕ – ПРОШКА – ПОМИРЕНИЕ – ПРОМЯНА – ПОСВЕЩЕНИЕ…

ТОВА Е МОЯТ РЕД. НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРЕСКАЧА.

Когато Моят ред се наруши, се установява другият ред,

А това няма да го допусна.

ТОВА Е ПЪТЯТ. ЗА ДА ВЛЕЗЕТЕ ОТНОВО В КРАК С МЕН

И ПОМЕЖДУ СИ.

 

При Кръста е завоюваната територия.

Не отстъпвай!

 

Застани в позиция – на колене пред Мен, Църкво!

За да те изправя.

И да попълня редиците ти.

И да си влезеш в призванието

за тези последни времена.

ЗАСТАНИ В ПОЗИЦИЯ, ЗА ДА СИ ВЛЕЗЕШ В ПРИЗВАНИЕТО!

Сподели в