Най-скъпоценният дар от Бог за нас

Най-скъпоценният дар от Бог за нас

Картините, които правя, са максимално близо до това, което съм видяла. Голяма част от виденията получавам по време на хваление в общото събрание на църквата ни. Така беше и в този случай.

Вярвам, че по време на хваление небето се отваря. Отворено беше и в този ден – хората се поклащаха в такт с песента, материята се сгъстяваше все повече и в един момент всички силуети пред мен започнаха да се придвижват към центъра и се събраха в едно. Образува се една фигура – голяма, бяла… Осъзнах, че пред мен е жена в бяла рокля, с венец на главата и дълго було отзад – беше булка. Тази булка олицетворяваше цялата църква… Аз седях на няколко метра зад нея и я наблюдавах в гръб. Тя коленичи и вдигна ръцете си нагоре. В този момент пред нея се появи друга фигура – бяла, светеща… Не видях лице, но знаех, че е Исус. В ръцете си фигурата държеше нещо миниатюрно и го подаде на булката. Беше съвършена, ювелирно изработена златна кутийка, приличаща на ковчеже, отрупана със скъпоценни камъчета и перли. Булката я пое в ръцете си и я отвори пред себе си.

В мен дойде знание, че това е най-скъпоценният дар от Бог за нас – Църквата. Беше ми любопитно да разбера какъв е този дар, какво има в кутийката, но не виждах, защото бях зад булката. Направих няколко крачки напред и надзърнах през рамото й.

Сърцето ми се сви от болка, милост, любов и благодарност – дори не мога да го опиша… От очите ми бликнаха сълзи и замъглиха това, което беше в миниатюрната кутийка.

Видението свърши, а аз седях и плачех. Наистина видях най-скъпоценния дар, даден ни от Бог. Можете ли да предположите какъв е? Спрете да четете и просто помислете. Кое е най-скъпото, безценно, свято… което ни е дадено?

На много хора съм разказвала това видение и всеки е предполагал какво ли не, но никой не позна. В миниатюрната златна кутийка, на дъното, имаше малка, кръгла, съвършена капка кръв.

Сърцето ми бие толкова силно, докато пиша тези думи, защото напълно осъзнавам значението им. Моля се всеки да осъзнае смисъла на този дар, защото няма нищо по-свято, ценно и значимо от тази капчица кръв от нашия Господ, дадена за теб, за мен, за нас… Ценете я, мили мои, и никога не забравяйте тази жертва-дар, защото тя е вратата, през която се прибираме у дома.

Обичам ви. Той ви обича безкрайно. Той ни обича безкрайно…

Сподели в