Нов Сезон за България – 18.12.2015

Нов Сезон за България - 18.12.2015

Настъпва нов сезон. Нов сезон в твоя живот. НОВ СЕЗОН ЗА БЪЛГАРИЯ! Слугите на дявола ще отстъпят от позициите си. В различни места ще се запролети. Сковаността ще се махне, ще изчезне. Нов живот – живот от Мен. Слънцето на правдата изгрява с изцелителните си лъчи и студената почва на сърца ще се затопли. Имам много хора с готови за промяна сърца. Много хора ще търсят истината, справедливостта. Много хора! Много хора ще се надигнат, ще изправят глава и ще гледат напред и нагоре. Те ще искат да се освободят от връзките, с които са вързани и не могат да действат. Трезво мислене… Търсене на мъдрост… Надигаща се вълна ще залее улиците. Ще изпълва домове. Прочистваща вълна! Тя ще изхвърли, ще се освободи от боклука. Ще го изхвърли на брега. Морето ще се очисти от всичко непотребно, мръсно. Ще се прочисти! Моят Свят Дух, дъхът Ми, ще развълнува морето и вълни от негодувание ще се надигнат и ще се съберат в една висока мощна вълна. Със силата си тя ще изтласка всяко нечисто нещо навън. После ще се отдръпне и морето ще се успокои – очистено и спокойно. Животът в него ще продължи в своя спокоен ритъм. Яснота, прозрачност, видимост…

Милост и вярност ще се прегърнат. Правда и мир ще се целунат (Псалм 85:10). Народът Ми ще се успокои. Ще възвърна блясъка му. Моята светлина ще го освети. Морето ще заблести, отразявайки Моята светлина. Тя ще се отразява, както огледалото отразява слънчевите лъчи. Когато погледнат, ще затварят очи, защото няма да могат да понесат светлината. Аз правя нещо ново… Ще го видиш… Ще го видите, синове Мои! Фокусът! Фокусирайте се на Мен! Моят Свят Дух ще ви говори. Той ще ви учи и направлява. Стойте! Стойте твърдо! Непоклатими! Аз Съм! Аз Съм! Аз Съм! Винаги е сега за Мен. Сега Е ВРЕМЕТО ви! Стойте сега! СЕГА правя нещо ново! Стойте във вярата Ми. Моята вяра е във вас. Пазете я!

Младежите! Щафетата! Учете ги да се молят! Те са млади лъвове. Имат сила, Моята сила в тях! Те са поколението на надеждата ви. Всички, които остават, които са тук, в България. Но Аз ще извикам и върна много, които са напуснали земята си. Това е Моята армия, смели лъвове, воюващи за земята, за народа си. Това поколение е Мое. Аз ще го издигна, ще го успокоя и ще го насоча като „ударна вълна“, за да изтласка тъмнината вън от земята ви. Обучавайте по-младите да стоят твърдо във вярата! Да не отклоняват погледа си от Мен! Това е най-важното! Да не се разсейват от светските неща, които се предлагат с привлекателност. Дяволът е специалист в това да отклонява…

Стойте в любовта на истината!

Сподели в