Огненото езеро

Огненото езеро

В средата на картината имаше огън, който поглъщаше хора с ужасени лица (тези лица се появяваха от горния десен ъгъл на картината). Над него летяха странни същества с чудовищни лица и с криле, завършващи с нокти. Огънят буквално засмукваше хората и се виждаше как те крещят и на лицата им е изписан неимоверен ужас.

Интересното беше, че когато някои хора биваха поглъщани от огъня, от него веднага излиташе бял гълъб…

Имаше и образ на жена. Приличаше на мен, стоеше в долния ляв ъгъл до огненото езеро, но не съм сигурна дали бях аз – просто приличаше, с дълга черна коса като мен.

За мен това е ясно предупреждение от Бога, че някои хора, които имат Святия Дух и наричат себе си християни, накрая ще се озоват там, където не са очаквали. Това предупреждение е и лично за мен – да внимавам да не бъда сполетяна от подобно нещо.

Да не бъде! – и за мен, и за други хора. Всеки ден да живеем така, че да се приближаваме до Бога, а не до огненото езеро! Амин!

Сподели в