Паяжината

Паяжината
от

През 1991 г. всяка сутрин от 4 до 6 часа се събирахме в моята квартира за молитва.

На една от тези молитви Святият Дух ми даде следното откровение чрез тълкуване на език: „Както паякът изплита своята паяжина нишка след нишка, така и Аз ще изплета – нишка след нишка, една духовна мрежа на Моята любов между всички църкви в България. И когато мрежата бъде готова, Аз ще започна да върша големи чудеса и знамения!“

Много години си мислех защо Святият Дух ми даде пример с паяка и паяжината, а не с рибаря и рибарската мрежа. Един ден, докато отново разсъждавах в сърцето си за това, Святият Дух ми даде отговор: „Рибарят използва готов материал за своята мрежа, а паякът използва за паяжината материал от себе си. Материалът, който Бог използва за изграждането на тази духовна мрежа –Любовта, излиза от самия Него!“

Тук не става въпрос за спасяване на души за вечността, а за любовта между църквите. По любовта между църквите на Господ Исус Христос хората ще познаят, че сме Негови ученици. И чак след това Господ ще потвърждава думите ни с чудеса и знамения, както в апостолските времена.

Това пророчество вече започна да се изпълнява в България. Началото беше поставено на 22 април 2017 г. във Варна. Там бяхме събрани и се молихме заедно пастори и евангелски християни от различни деноминации от Североизточна България. А в цялата страна църквите от различните деноминации в своите молитвени домове чрез видеовръзка също участваха във всеобщата молитва.

Господ иска да посети народа Си тази година. Святият Дух започна да излива Божията любов в сърцата на Божия народ и да го подготвя за скорошното идване на нашият Господ Исус Христос. Защото всичко е от Исус, чрез Исус и за Исус! АМИН!

Сподели в