Планетата – Сблъсъкът

Планетата - Сблъсъкът

25.07.2017, 22:46 ч.

Видях един голям пръст на небето, който задвижи звездите и ги събра в един кръг!
Видях показалеца да се движи в кръг и да събира звездите!
И се образува нещо като поток от светлина!
И чух глас, който ми каза: Това е Млечният път!
След това видях една голяма планета, която знаех, че е приготвена за сблъсък със Земята!
Около планетата имаше сияние, като ореол, което я теглеше след себе си в посоката на неизбежния сблъсък!
Самото сияние движеше планетата и колкото по-силно сияеше то, толкова по-бързо се движеше тя към сблъсъка!
Сиянието привличаше планетата след себе си и така я теглеше напред!
Светлината се движеше отпред, а планетата беше зад нея!

И чух гласът да ми казва: Дойде времето на големия писък!
Ето, ида скоро. Блажен оня, който е измил себе си в Моята кръв!
Мъртвите ще чуят гласа Ми и небето ще издаде своя глас!
И няма вече да отлагам заради избрания Мой народ!
Побързай, ида скоро!
Ето, стоя на вратата и чакам. Ще пусна онези, които имат лични взаимоотношения с Мен!
Време е с Мен да влязат Моите приятели!
Бъди Мой приятел и ела да общуваме извън греховете ти!

Влез в радостта Ми с покаяние, което Ме търси като всичко, което съм!
И аз ще общувам с теб като с приятел и съдът ще избяга от теб, и ти ще Ме познаеш като верен!
Вярност и истина е името Ми!

Аз ще погледна на сърцето, което Ме намира и желае да остане с Мен, когато Ме е намерило!
И ето, Аз идвам да взема Моя народ!
Гледай на Мен и общувай с Мен вън от себе си, за да Ме намериш в себе си!
Излез от себе си за разговор с Мен в себе си!
Ето, Аз те създадох, за да общуваме като приятели. Бъди Мой приятел!
Ти си Мое дете, ако общуваш с Мен по любовта си и оставаш с Мен в любовта си!

Ето, Аз творя ново небе и нова земя за Моите деца!

Радвайте се! Радвайте се! Тържествувайте всички прави по сърце, съединени с Христовото оправдание!
Аз във вас и вие в Мен, завинаги заедно в едно сърце, една душа, за вечна слава в Христа, Князът на мира!

Сподели в