Покривалото – Духът на Господ

Покривалото - Духът на Господ

Разговорите с Бог са послания – както към един, така и към всички!
Ето едно от посланията – както към теб, така и към всички. Амин!

Аз съм Първият и Последният, Аз съм Господ на силите, Верният и Истинният. Служа, защото обичам. Вярвам, защото желая. Имам, защото знам. Говоря, защото мога.

Истината е погледът на Моите очи. Аз съм Животът, с който дишаш. Имам милост и тя е живот. Стоя в увереност, защото знам. Имам покой, защото съм силен. Създадох те, защото те обичам. Ти си всичко, което Аз искам! Имам сърце и ти си в него. Имам очи и те търсят вниманието ти. Имам уши и те чакат словото на желанието ти. Имам уста и тя пита Аз ли съм това, което ти искаш за себе си.

Рожбо на моята любов, живей за Мен със сърцето си и Аз ще те прегръщам с ръцете Си.

Ще поставя Моето покривало на теб и ще бъда верен с теб по любовта Си!

Колко много копнея за този миг, стена в Себе Си и плача за твоето внимание. Но ето, идвам скоро и ще те посетя. Не сваляй от себе си покривалото, защото то е белег на Моята власт над теб.

Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат, докато не се изпълнят!

Истина, истина ти казвам: верният и за напред ще бъде верен, а неверният и занапред ще бъде неверен.

Аз довеждам до вяра всеки, който Ми се предава!

И ето, идвам скоро да преместя светилника Си от земята, за да подготвя раждането на новия свят! Преди края ще бъде писъкът на стария свят и началото на велика радост от покритите с Моето покривало!

Блажени онези, които сега пищят, умирайки за себе си в този свят, защото те ще Ме намерят!

Горко на онези, които сега се радват, обичайки този свят, защото те вече са Ме загубили!

Ето, Моето сърце ти казва днес: Ако ти си Ме загубил, колкото и да си далеч, аз съм наблизо. Ако ти Ме потърсиш сега с цялото си сърце, а не утре, ще те възстановя днес и ако си далеч, ще те приближа!

Ако ти предадеш цялото си сърце на любовта Ми, Аз ще те покрия с милостта Си и никога няма да отменя този закон!

Ново сърце поставям вътре в теб. Живей за мен!

Моят живот е изобилна радост от спасението на кръста!

Зарадвай се с Мен за спасението си и Аз ще ти помогна да предадеш тази радост на изгубените, които търся, и на затворените, които ще освободя!

Цялото творение стене и чака Мен!

Аз подкрепям изнемогващия и давам сила на изморения, който гледа лицето Ми! Мнозина падат, но Аз издигам нищите по дух, които нямат помощник! Аз съм Защитникът на беззащитните! Аз съм Бащата на онези, които си нямат никого освен Мене! Аз съм Този, Който съм – Вечноживеещият. Небето Ми е престол и земята е Мое подножие, кой ще се уподоби на Мене?

Кой може да бъде вместо Мене помощник?

Нима не знаеш, нима не си чувал, че друга сила освен Мене няма!

Защото пред Мене силните падат и царе затварят пред Мене устатата си!

Гордостта на силните ще унижа и мъдростта на мъдрите ще направя глупава, тъй щото да нямаш надежда в тях и да разбереш, че Аз съм Господ, Който търси вниманието ти!

Когато Ме позна, започна вярата ти, но тя ще трябва и да завърши с вниманието ти в Мен!

Аз съм Любов, на която можеш да се довериш!

Това доверие ще се засилва повече и повече, докато сърцето ти не спре да се обляга на нищо и на никого другиго освен на Мене!

Волята Ми е да Ме познаеш като Любов, на която можеш да се довериш!

Опитай Ме и виж, че Аз съм благ!

Обичам те толкова много, че няма да пожаля нищо и никого заради теб!

Не Ми се сърди, когато те привличам по този начин – правя го, защото те обичам и не искам сърцето ти да бъде на друг!

Обичам те, сине на утробата Ми, и искам да знаеш, че без Мене всичко е лъжа, която ще се стопи и ще изчезне завинаги!

Не искам да те загубя, затова те умолявам – не давай сърцето си на временните неща и не постоянствай в тях, защото всички те ще изчезнат заедно с притежанието си!

Не давай място в сърцето си за тях да те притежават!

Нека пожеланието на сърцето ти да бъда Аз през цялото време, защото така Аз никога няма да те загубя!

Изборът на любовта Ми си ти. Аз те избрах и за теб размених световете!

Ти си Моето желание на сърцето повече от всичко на този свят!

Където е сърцето, там си и ти. Затова Аз съм до теб, защото те обичам с цялото Си сърце.

Дай Ми цялото си сърце, синко Мой, дай Ми вниманието на любовта си през цялото време и остани с Мене завинаги!

Ако Ме търсиш, Аз съм близо до теб и в теб живея и съществувам!

Аз съм лудо влюбен в теб, обитавам те с живот, който казва „Обичам те“!

– Господи, това послание е важно, трябва да го изпратя!

– Ти си по важен от него, сине Мой. Целта на посланието е да те доведе до Мене, а не да те ангажира. Остани спокоен, Аз ще ти кажа времето, когато да го изпратиш!

Сега не мисли за посланието, а за Мене. Обичам те. Ти си всичко за Мене. Мир имай!

– Обичам те и аз, Татко.

– Обичам те и Аз, сине. Запомни, Аз и ти, завинаги заедно в Моя възлюбен Син Исус Христос! Амин, мир имай, мир имай, Аз и ти едно сме! Обичам те и тази любов е вечна!

– Моят Татко! Ти си моят Татко.

– Моето, Моето момче! Ти си Моето момче!

– Татко, моят Татко! Ти си всичко за мен!

– И ти, сине Мой, и ти! Но сега се успокой, защото посланието се сее с мир от миротвореца!

Посланието е в теб, ти си Моят посланик!

Разпръсни щедро, раздай богато на сиромаси, защото правдата Ми трае вечно!

Вечният Ми мир обитава в децата Ми, които сеят!

Разпръсни Ме, посей Ме с мир в онези, които слушат!

И аз ще обитавам в сърцата, които приемат!

И над тях ще стана покривало!

Аз съм светъл облак в слава!

Аз съм прибежище от бури в зло време!

Мой е онзи, който е покрит с Мене!

Посятото расте и прави покрив. Аз покривам всичко, което почитам!

Онзи, който Ме приема, е посят, а който постоянства в Мене, е покрит!

Постоянствай в Мене!

Преглеждай покривалото си дали е над тебе, или си излязъл от него, защото без него ти си като без съпруг!

Ако съм твой и ти си Мой, ние заедно живеем, мислим и правим всичко!

Покривалото е присъствието Ми в твоята покорност към Мене!

Непокорството към Мене е излизане от присъствието Ми и лишаване от славата Ми върху теб!

Моята слава е върху смирения, който Ме почита с послушанието си!

Който има ухо, нека слуша какво говори Духът към Църквата!

Имай послушанието на син към Баща си и ще бъдеш почетен със светлата слава на спасението Му!

Облечи се с послушание към гласа Му и сложи си целомъдрието като накит!

Мъдростта обитава в смирението на любовта!

Послушай Бащината поука и бъди покрит с Бащиното благословение!

Вън от поуката на Бащиния съвет има смърт!

Животът обитава в послушанието на добрия, голям, небесен Татко!

Чистотата на сърцето от идолите довежда общението с Татко!

Тъй говори Духът на Татко към Църквата!

Слушай гласа Ми и върши волята Ми!

Не Ми казвай „Господи, Господи“, а върши това, което ти казвам!

Защото покривалото Ми е върху послушните по сърце, които Ме обичат и вършат това, което им казвам!

Тъй говори Духът към Църквата!

Любовта ти към идолите съблича покривалото ти!

Внимавай да не те намеря гола в срамотата ти!

Ето, ида скоро! Върни се при Мене не с уста, а със сърце и Аз ще те покрия отново и ще те почета с любовта Си, както в началото!

Вън от Мене няма спасение. Побързай, ида скоро!

Събирам звездите отново и името Ми ще осветява народите!

Почетен е оня, който е очистен, а очистен е оня, който е съкрушен по сърце!

Духът Ми идва върху съкрушените по сърце, които принасят плод, достоен на покаяние!

Примири се с Мене и влез в своето призвание!

Стани отново силна! Излез от идолите си и Ме покани отново!

И ето, Аз ида скоро и в Мене е наградата на всеки!

Милост искам, а не жертви!

Не прави компромис с греховете си, но прави компромис с греховете на другите към теб!

Бъди снизходителен към грешките на другите, защото аз съм снизходителен към твоите!

Изобличавай с кротост и с незлобливо сърце, което обича грешника!

Защото Аз дойдох да подиря погиналото, а не да го съсипвам с осъждението на ревността ти за Мене!

Бъди търпелив, защото Аз съм търпелив!

Бъди кротък, защото Аз съм кротък!

Бъди милостив, защото Аз съм милостив!

Бъди свят, защото Аз съм свят!

Бъди верен, защото Аз съм верен!

Бъди това, което Аз съм!

Бъди посланикът вместо Мене до всички, така както Аз съм изпратен до всички!

Обичам те и те чакам в тайното място на сърцето Си!

Ела да общуваме отново както в началото – Аз и ти, завинаги заедно в Моя възлюбен Син Исус Христос. Амин!

Обичам те, ти си всичко за Мен!

И духът и невястата казват: „Дойди, Господи!“

И ето, тук съм и отново живея. Мъртъв бях, но оживях.

Стани от мъртвите ти, който спиш!

Събуди се, събуди се!

Чуй гласа на Моят възлюбен – Верен и Истинен е името Му!

Чуй гласа на Възлюбения на трона – Христос, и възкръсни за вечен живот. Амин!

Сподели в