„Помнете жената на Лот“

„Помнете жената на Лот“

Въпреки че това е може би една от най-пренебрегваните заповеди на Исус, тя не престава да бъде важна част от Писанието. Историята на жената на Лот показва, че ти може да бъдеш част от семейство, което знае пътя за спасение, и въпреки това да избереш пътя на погибелта и така да абортираш съдбата си.

Апостол Йоан хвърля допълнителна светлина върху изкушенията по този път.

„Не обичайте света, нито каквото е на света. Ако някой обича света, в него няма любов към Отца. Защото всичко, което е в света – желанията на плътта, похотта на очите и надмеността в живота, не е от Отца, но от света(1 Йоан 2:15-16)

Апостол Павел го казва по подобен начин: „…И недейте се съобразява с този век“ (Римляни 12:2).

Истината е, че този свят с целия му блясък не може да ни предложи нищо с непреходна стойност и е обречен на неминуемо разрушение. Факт е, че всички човешки въжделения и постижения извън Христос, не съдържат нищо друго освен тъмнина. Така че калкулирай наново цената на временното си пребиваване на тази земя и не допускай безценната ти душа да бъде изгубена!


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в