Пречистващ огън

Пречистващ огън

Огнена вихрушка! Огън пояждащ! Сеното, сламата, дървото! Най-напред в Моя дом, а после през земята.

Огнен пламък ще оближе до чисто, гладко и равно, до дъно. Ще остане само това, което е Мое, което е изпълнено с Духа Ми. Земното, светското, плътското ще изгори. Ще издухам пепелта и ще започна да градя нещо ново.

Аз ще градя! Аз ще издигам и Аз ще съграждам! Ще разширявам Своето царство на земята. След огъня река ще потече и ще залее земята ви. Река от жива вода, Словото Ми и ще умие всичко. Омайването ви ще се очисти. Ще се събудите и ще виждате ясно, народе Мой! Вие сте Мои и Аз няма да дам да загинете. Ще възстановя.

Пречистващ огън, който ще проправи пътя на славата Ми. Ще бъдете извор, от който ще извира Моето слово, Моята мъдрост, Моята любов. Детски устни ще изговарят Името Ми! Кротост и мир ще изпълнят земята ви. Този народ е Мой.

Вие, които сте на стените, стойте! Плачете и викайте към Мен! Напомняйте Ми! Очите Ми са върху вас. Ушите Ми чуват вашия вик, излизащ от сърцата ви. Не се бойте от нищо!

„Господ не прави нищо, без да открие Своята тайна на Своите пророци“ (Амос 3:7).

Аз съм с вас, вашият Бог! Мощният Израилев е с вас! Вече съм започнал и няма да спра, докато не довърша делото Си. Идвам скоро. Пригответе се! Пригответе сърцата си и стойте в Мен! Само там ще бъдете защитени от идещия гняв. Не гледайте обстоятелствата! Събитията, които стават, трябва да станат. Аз съм ги определил, Аз ги допускам.

Но вие, Моите, само стойте и гледайте! Гледайте само на Мен! Не позволявайте фокусът ви да се отмести. Думите Ми, Словото, нека избистрят погледа ви.

Деца Мои, обичам ви и няма позволя да ви изгубя. Само стойте и вярвайте в Мен!

Сподели в