През очите на Небето

През очите на Небето

Не мисля, че ще забравя скоро образа на жената, загубила не само едното си око, но и съпруга си и единственото си дете в атентата срещу църквата в Шри Ланка тази година.

Наясно съм също, че точно в този момент жертви на трафика на деца страдат някъде в ръцете на безскрупулни изверги.

Сърцето ми е пронизвано всеки път, когато чуя за човек, посегнал на живота си поради отчаяние…

Децибелите на страданието в този свят са оглушаващи.

В средата на целия този демоничен шум обаче чуваме думите на серафимите, покланящи се в присъствието на Създателя:

„В годината, когато умря цар Озия, видях Господа, седнал на висок и издигнат престол и полите Му изпълваха храма. Над Него стояха серафимите, всеки от които имаше по шест крила; с две покриваше лицето си, с две покриваше краката си и с две летеше. Те викаха един през друг: Свят, свят, свят Господ на Силите! Славата Му изпълва цялата земя.“ (Исая 6:1-3)

Как може Земята да е пълна със славата на Бог, когато мегатонове страдание се изсипват ежедневно върху нея? Очаква ли се от нас да действаме като членове на някои от тези култове, които отричат съществуването на болката и твърдят, че тя е само идея в нашето съзнание? Има ли сила, която да спре разпада и самоунищожението; и къде да я намерим?

Добрата новина е, че светлината вече свети и мракът е безсилен да я спре (Йоан 1:5)! По подобие на картината от първата глава на Битие – Божият Дух покрива бездната и методично притиска тъмнината, като я води към неизбежен мат. Има обаче един единствен начин да видим настъпването на Божията слава и това е да придобием Неговата перспектива.

Какво включва тя?

Преди всичко разбирането, че кръвта на Исус плати за всеки грях, извършен от човечеството, и така отвори вратата за Святия Дух да бъде освободен на планетата, за да свидетелства за Спасителя и да води хората към покаяние и вяра.

Също така осъзнаването, че като Негови хора ние можем да посрещнем всяка житейска ситуация без страх и да триумфираме в нея. Той снабдява всяка наша нужда според Своето богатство в СЛАВА, така че стоейки в тази слава и гледайки през Неговите очи, ние можем да видим ресурси там, където светът вижда липса, изцеление и здраве на мястото на болестта и болката, триумф вместо поражение…

Как обаче да добием Божията перспектива? Един изпитан начин е всекидневно да се молим с молитвата за духовно прозрение, записана в първата глава на Посланието на апостол Павел до Ефесяните (стихове 15-23).

Ако постоянстваме да искаме това духовно прозрение, много скоро „очите на нашето разбиране ще се напълнят със светлина“ и ще можем да гледаме на този свят от позицията на Божията слава!

Сподели в