Пророкуваме за България и Българския Народ – 06.09.2016

Пророкуваме за България и Българския Народ - 06.09.2016

Езекил 36 глава.

„Сине човешки, пророкувай към израилевите планини, като кажеш: Израилеви планини, слушайте Господното слово!“
(Езекил 36:1)

Сега ние, стражите в България, пророкуваме към българските планини. Към Стара планина, Рила, Пирин, Родопите, Средна гора, Осоговската планина, Витоша, Люлин, Странджа, Славянка, Беласица, Руй, Плана и всички, които общо са 39 на брой. Не помним имената на всички тях, но Ти, Господи, ги знаеш, защото си ги създал и си ни благословил с тях.

Ние им казваме: Вие, всички български планини, всички ридове и всички височини, намиращи се на българска земя, слушайте Господното слово! Така казва Господ: Понеже врагът каза против вас: Ха-ха, и вечните височини станаха наше владение, затова, български планини, слушайте словото на Господ Бог! Така казва Господ, Бог на планините и на хълмовете, на потоците и долините и на опустошените развалини, и на напуснатите градове, които станаха за плячка и за присмех на останалите от народите наоколо (4).
А вие, български планини, ще изкарате клончетата си и ще принасяте плода си на Моя народ – българския, защото те скоро ще дойдат (8). Защото, ето, ще дойда при вас и ще се обърна към вас и ще бъдете обработени и засети. И ще умножа върху вас хора, целия български дом; и градовете ще се населят и развалините ще се съградят (9,10). И ще умножа върху вас хора и животни, и ще умножа и ще се наплодят, и ще ви направя по-голямо добро, отколкото в началото ви, и ще познаете, че Аз съм Господ (11).
И няма вече да допусна да чуете хула от народите наоколо и няма да носиш опозоряване от племената, и няма вече да лишаваш от деца народа си, заявява Господ Бог (15).
Затова кажи на българския дом: Не заради вас правя това, народе български, а заради святото Си име, което осквернихте между народите (22).
И ще поръся върху вас чиста вода и ще се очистите; от всичките ви нечистотии и от всичките ви идоли ще ви очистя. И ще ви дам ново сърце и нов дух ще вложа вътре във вас, и ще ви отнема каменното сърце от плътта ви и ще ви дам меко сърце от плът. И ще вложа Духа Си вътре във вас и ще ви направя да ходите в наредбите Ми и да пазите правилата Ми и да ги вършите (25-27).
Тогава народите, останали около вас, ще познаят, че Аз, Господ, изговорих това и ще го извърша (36). Амин и амин!

Сподели в