Пътят на Господа

Пътят на Господа
от

Имах сън в началото на 2015 г. Сънят беше много реален. Бог ми показа един път с много хора по него. Една част от хората тренираха на място, като си разтягаха краката, но не вървяха напред. Друга част бързаха, но тичаха назад, което пречеше на вървящите напред. Друга част от хората вървяха напред – някои бавно, някои бързо, някои тичаха. Виждах как Сатана гонеше и се опитваше да възпира тези, които тичаха. Направи ми впечатление, че малко хора се опитваха да помогнат на тичащите.

След това чух глас, който ми каза: „Сега ще ти покажа нещо по-велико.“ Веднага се намерих застанал пред много висока порта, която един ангел отвори пред мен. Като влязох, видях много дълъг тунел, който сякаш нямаше край. В този тунел имаше стаи отдясно и отляво. Бях въведен в първата стая. В съня си започнах да се моля на духовни езици. Беше толкова реално, че знаех, че е сън, и знаех, че Бог ще ми покаже нещо, за което в съня си се молех да бъда готов да го посрещна. Като бях въведен в тази стая, видях аристократично облечени хора, които говореха добри неща за Исус, но толерираха дори и мюсюлманството. Започнах разговор с един човек в елегантен костюм, който ми предложи да ми бъде съсед в този тунел. Каза ми, че Исус е добър, но и други религии трябва да бъдат толерирани, както и някои грехове, за да изглеждаме културни. Аз се наведох към него, хванах го и започнах да му крещя, казвайки: „Какво общо има между мене и тебе, Сатано, ти знаеш ли кой е моят Исус?“ След което той се превърна в един много уплашен демон. И аз се събудих.

Тълкувание:

Пътят на Исус е направен да вървим в него, напредвайки. Да ходиш в пътя Му е да ходиш в Неговото слово и Неговите заповеди.

„Който казва, че стои в Него, сам е длъжен да ходи, както е ходил Христос.
(1 Йоан 2: 6)

„Ще тичам по пътя на Твоите заповеди, когато разшириш сърцето ми.“
(Псалми 119:32)

Неговите заповеди са нашият знак, който ни сочи пътя. Ако ги пропуснем, ние губим пътя си. Напредването в пътя е напредване в изпълняването на Неговото слово и заповедите от Святия Дух, който ни води. Важно да помним, че не ние водим Святия Дух, но Святият Дух води нас, защото Той е Бог. Без общение със Святия Дух пътуването е невъзможен, защото Духът оживотворява словото в нас.

Целта на спасението е да достигнем Небето, като следваме и напредваме в призванието си от Бога. Всички стаи в онзи тунел бяха построени въз основа на Исусовото име, но не и въз основа на Неговото слово, затова не водеха към спасение и растеж. Те представляват църкви, които са лишени от истинския живот в Христос, които не желаят да достигнат света, които толерират мъртви дела. Те са доволни в своя комфорт.

Мнозина от нас само тренираме, но не напредваме по пътя. През годините врагът е заблудил хора, които са си построили стаи за застой. Вярвам, че това се случва, когато следваме нашето желание и мнение повече от истинността на Словото. Това е дух на християнско нехайство и когато човек му се поддаде, губи желание да подпомага благовестието.

Когато ходим по пътя на спасението, винаги ще имаме напредък.

„А Савел се засилваше още повече… като доказваше, че Исус е Помазаникът.“
(Деяния 9:22)

„Не пренебрегвай дарбата, която имаш… за да става явен на всички твоят НАПРЕДЪК.“
(1 Тимотей 4:14-15)

Ние сами не можем да издигнем себе си, но можем да се смирим и Бог своевременно ще ни издигне в по-висшa степен на слуга. Дори Исус не даде на Себе Си име над всяко друго име, но смири Себе Си и Отец Го превъзвиши и Му даде име. Не може да има издигане без смирение.

„Сърцето на царя е в ръката на Господа и Той го насочва, накъдето иска като водни бразди.“
(Притчи 21:1)

Бог насочва сърцето ни в пътя, когато сърцето ни принадлежи на Него.

Никога не бива да забравяме, че светът се нуждае от нас, защото Църквата е единствената светлина и сол на земята. Небето се радва за един грешник, който се кае. Ако имаме за цел да спасим души и да разширяваме Божието царство на земята, тогава Бог ще ни научи как да напредваме и да порастваме във вяра. Ако основната мисия на Църквата е достигане на души и единство, тя всякога ще напредва.

Нова заповед ви давам, да се обичате един друг; както Аз ви възлюбих, така и вие да се любите един друг. По това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако имате любов помежду си.
(Йоан 13:34-35)

Исус даде новата заповед с цел светът да Го познае! Нека да предадем сърцето си на Бог, за да напредваме в познаването на Бога, като следваме примера на Исус и Неговите верни слуги.

Страшно е човек да падне, но е много жалко човек да не порасне във вяра. Вярвам, че повече трябва да ни е страх от това да не би да не порастваме и да не напредваме, отколкото да ни е страх от падение. Когато се стремиш към напредване, стоенето ти има гаранция, защото винаги когато не атакуваш врага, врагът ще атакува теб. Бъдете силни и смели, защото ние сме синове и дъщери на един Баща и Пастир, който дава живота Си за овцете Си, и никой не може да ни грабне от ръката Му! Той е мощен да избави уповаващите се на Него!

Бъдете благословени и нека ходим в Него, като следваме Святия Дух и пазим Негово слово! Амин!

Сподели в