Раздвоен ум

Раздвоен ум

Една от главните причини за това, че някои християни се провалят, е раздвоеният ум (някои преводи на Яков 1:9 използват думата „двоеумие”). Често, поради страх и необновени умове, ние отхвърляме „мъдростта, която идва отгоре” (системата на Божието царство) и избираме да оперираме в „мъдростта, която е отдолу” (системата на падналия и деградирал свят).

Господ Исус каза:
„А Исус му каза: Никой, който е сложил ръката си на ралото и гледа назад, не е годен за Божието царство.” (Лука 9:62).

Той също ни заповяда да търсим първо Божието царство (Неговите цели и начини, Матей 6:33 – „Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави.”) и ни показа чрез учението и живота Си как да го направим.

Въпреки това, много често ние се чувстваме привързани към нашите слабости и отказваме да ги заменим за Божията сила. Ние се опитваме да тичаме в състезанието, уповаващи в собствените си способности, а не в Христовата благодат. Приличаме на хора, които искат да играят футбол, следвайки баскетболни правила; неслучайно много пъти завършваме с ненужен провал.

Не е ли по-добре да оставим кривите пътеки на този свят и да започнем да оперираме в силата на Божието царство – мислейки, говорейки и действайки като Лъва от Юда, Който живее в нас?


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в