Самоубийството и християните (2-ра част)

Самоубийството и християните (2-ра част)

В тази втора част съм включил една проникновена статия по темата (с известни съкращения), написана от мой приятел, пастор Джон Хамъл.

КАК ДА СЕ СПРАВИМ С ДУХА НА САМОУБИЙСТВО

„И един от народа Му отговори: Учителю, доведох при Тебе сина си, който има ням дух. И където и да го хване, тръшка го; и той се запеня, скърца със зъби и се вцепенява; и говорих с Твоите ученици да изгонят духа, но не можаха. А Той отговори: О, роде невярващ, докога ще бъда с вас? Докога ще ви търпя? Доведете го при Мен. И го доведоха при Него. И когато обладаният Го видя, веднага духът го сгърчи; и той падна на земята и се валяше запенен.  Исус попита баща му: От колко време му става така? А той каза: От детинство.  И много пъти го е хвърлял и в огън, и във вода, за да го погуби; но ако можеш, направи нещо, смили се над нас и ни помогни. А Исус му каза: Ако можеш да повярваш! Всичко е възможно за този, който вярва. Веднага бащата на детето извика и каза: Вярвам, Господи! Помогни на моето неверие. А Исус, като видя, че се стича народ, смъмра нечистия дух, като му каза: Душе ням и глух, Аз ти заповядвам: Излез от него и да не влезеш повече в него. И духът, като изпищя и го сгърчи силно, излезе; и детето стана като мъртво, така че повечето хора мислеха, че е умряло. Но Исус го хвана за ръката и го вдигна; и то стана.” (Марк 9:17-27)

Забележете как в горния текст Исус смъмри нечистия дух, който караше момчето да убие себе си. Духът хвърляше младежа в огън, надявайки се да го изгори до смърт. Също против волята му го хвърляше и в различни водни басейни, за да го удави.

Забележете, че Исус не даде на това момче направление за доктор или психиатър. Той не го и насочи към някое „чудотворно” лекарство, което да го пази да не се нарани и убие.

Църквата на Исус Христос не е място, където се дават направления.
Църквата на Исус Христос е най-мощният организъм на лицето на земята.
Исус директно се справи с духа, който се опитваше да наложи волята си на момчето и неговото семейство.

Това е същността на самоубийството. То е дух, който се налага на неподозиращите човешки същества, като ги кара да убият себе си преди да са опитали добрия план, който Бог има за техния живот.

Защото аз зная мислите, които мисля за вас, казва Господ, мисли за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда.” (Еремия 29:11)

Сатана иска да те премахне от лицето на тази земя, да напълни ада и да обезлюди Небето. Не се хващай в капана му.

ЧОВЕК, ОСВОБОДЕН ОТ ДУХ НА САМОУБИЙСТВО

Жена ми и аз познавахме човек, който посещаваше същия ресторант, където и ние се хранехме. Той не беше лош човек, но пиеше много и често ставаше досаден и натрапчив. Беше очевидно, че бе тормозен от нечисти духове.

Един ден той насочи пистолет към главата си и каза на останалите наематели в блока, където живееше, че ще се самоубие. Те, от своя страна, извикаха полиция. Човекът с пистолета обаче каза на полицаите, че ще се застреля, ако се доближат към него. Най-накрая след много уговорки той се съгласи да предаде пистолета си и да отиде с полицаите до участъка, откъдето скоро беше освободен. Нямаше предявени обвинения срещу него, защото той беше заплашил да убие единствено себе си.

Скоро след инцидента човекът отново започна да има мисли за самоубийство. Един ден дойде в ресторанта при мен и Барбара. Той ми каза: „Господ ми каза да дойда тук днес. Той ми каза, че ще си тук и ще ми помогнеш. Аз съм тормозен от духове през нощта. Не съм ял от дни. Аз съм болен и пълен с безпокойство. Аз нямам мир.”

Докато човекът говореше, аз се опитах да чуя какво казва Бог в духа ми. Святият Дух ми показа, че трябва да изгоня духа на самоубийство от него. Сложих ръката си на главата му и заявих на нечистия дух, че понеже човекът ми е дал позволение да се моля за него, той (духът) трябва да напусне. Аз казах тихо: „Ти, дух на самоубийство, излизай в мощното Име на Исус!”

Нямаше голяма външна демонстрация, викове, конвулсии и повръщане както във филма THE EXORCIST. Човекът просто ме гледаше с широко отворени очи и каза: „Това е. Това е. Отиде си.”

По-късно той ми обясни как преди това месеци наред бе чувствал нещо да стяга главата му до такава степен, че мислел, че черепът му буквално ще се пръсне. В момента на молитвата целият този демоничен натиск изчезнал напълно. Лицето му светеше.

Ние с Барбара продължихме да виждаме този човек да идва в ресторанта. Всеки път той радостно ни обясняваше, че продължава да е свободен. Той отказа алкохола и го забрани и в дома си. Сега обича да чете Библията и да ходи редовно на фитнес. Храни се нормално и се наслаждава на живота. Вече не е гневен и уплашен. Ние сме изумени от свръхестествената промяна в него.

Този човек ми каза, че има картина с образа на Исус на стената си, на която се е молел без успех, когато са идвали демоните, и ме попита защо това не е работело. Аз му обясних, че Божията сила не е достъпна, когато се молим на картини или предмети. Библията ни казва в ситуации като тази да се обръщаме директно към Сатана и неговите духове, като им заповядаме да се махат. Ние трябва да издадем авторитетна гласова команда, за да може това да се случи. Когато ние се покорим на Библията, демоните се покоряват на нас.

 „И така, покорявайте се на Бога, но се противете на дявола и той ще бяга от вас.” (Яков 4:7)

Демоните се страхуват от името на Исус, а не от картини с Неговия образ.

ТИ НЕ СИ САМ!

Ако си тормозен от мисли за самоубийство, знай това – ти не си сам. Повечето хора ги имат, но просто не говорят за тях. Някои изследвания показват, че на всяко самоубийство се падат по двеста души, които са правили опит за такова, и по четиристотин, които са го обмисляли.

Много хора в Библията достигаха до такава степен на отчаяние, че не искаха да живеят повече.

Ребека беше една от тях.

„А децата се блъскаха едно друго вътре в нея; и тя каза: Ако е така, защо да живея? И отиде да се допита до Господа”. (Битие 25:22)

Моисей имаше подобна ситуация.

„Ако Ти постъпиш така с мене, то убий ме още сега, моля, ако съм придобил Твоето благоволение, за да не видя злочестината си.”(Числа 11:15)

Илия искаше Бог да вземе живота му.

„А той самият отиде на еднодневен път в пустинята и спря, и седна под една хвойна. И поиска за себе си да умре, като каза: Стига сега, Господи. Вземи душата ми, защото не съм по-добър от бащите си.” (3 Царе 19:4)

Йов оплакваше съдбата си.

„Защо не умрях при раждането и не издъхнах, щом излязох от утробата?” (Йов 3:11)

Но ако прочетем тези истории докрай, ще открием, че техните обстоятелства се промениха към по-добро – и то по начини, които те не си бяха представяли. Това може да се случи и на теб, ако държиш курса, не се откажеш и вярваш.

Апостол Павел под вдъхновението на Святия Дух каза, че винаги има изходен път.

„Никакво изпитание не ви е постигнало освен това, което може да носи човек; но верен е Бог, Който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, а заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така че да можете да го издържите.” (1 Коринтяни 10:13)

„Угнетявани сме отвсякъде, но не сме утеснени; в недоумение сме, но не до отчаяние” (2 Коринтяни 4:8)

Нещата никога не са толкова лоши, колкото изглеждат. Обстоятелствата се променят. Има винаги надежда в Бог чрез Исус Христос.

АЛБЕРТ РЪСЕЛ ЕРСКИН

Алберт Ръсел Ерскин е роден на 21-ви февруари 1871 г. От 1915 г. до 1933 г. той е президент на един от първите автомобилни производители – Studebaker Corporation.

Като резултат от Голямата депресия (1922-1933) работният капитал на компанията пада от 26 милиона долара на 3.5 милиона, като задълженията към банките възлизат на 6 милиона.
Поради това той губи поста си на президент, а самият той има дълг от 350 000 долара. Ерскин извършва самоубийство на 30-ти юни 1933 г.

Ако мистър Ерскин беше издържал само още няколко кратки години, той щеше да види, че САЩ влизат във Втората световна война и като резултат Studebaker започва отново да произвежда, този път военна продукция за правителството, и много бързо се възстановява финансово.

Много хора вярват, че ако Ерскин беше издържал Голямата Депресия и причинените от нея поражения, той щеше да се намери отново начело на компанията, възстановявайки по този начин и личните си загуби.

Ти също би могъл да възстановиш загубите си, ако се посветиш на живота и дадеш шанс на Бог.

ДОРИ И ИСУС БЕШЕ ИЗКУШАВАН ОТ САТАНА С МИСЛИ ЗА САМОУБИЙСТВО

Да, Библията описва това, така че няма от какво да се срамуваш, ако си в подобно положение. Това не са твои, а демоничните мисли, които Сатана предложи и на Исус.

„Защото нямаме такъв първосвещеник, който да не може да състрадава с нас в нашите слабости, а имаме Един, Който е бил във всичко изкушен като нас, но пак е без грях.” (Евреи 4:15)

Въпреки че Сатана се опита да изкуши Исус с такива мисли, Господ никога не им се поддаде и не ги прие. Той знаеше какво да прави с тях. Исус смъмри Сатана със Словото на Бог и му заповяда да се махне.

„Ако си Божий Син, хвърли се долу; защото е писано: „Ще заповяда на ангелите Си за Теб; и на ръце ще Те вдигат, да не би да удариш о̀ камък крака Си.“ Исус му каза: Писано е още: „Да не изпитваш Господа, твоя Бог.” ( Матей 4:6-7)

Ти също не трябва да приемаш мислите на самоубийство. Ти не може да спреш птиците от това да не прелитат над теб, но можеш да им попречиш да направят гнездо на твоята глава. Когато Исус смъмряше Сатана със Словото на Бог, врагът винаги се подчиняваше. Ако и ти го направиш, той ще ти се подчини също.

Ако си новороден вярващ в Исус Христос, ти просто трябва да се обърнеш към този дух, казвайки: „Нечист дух на самоубийство, аз те връзвам в мощното Име на Исус! Махай се от мен. Аз ще живея и няма да умра.”

Помни, че ти имаш власт над мислите за самоубийство и че не си сам!

ОКОЛО 100 ДУШИ, ОСВОБОДЕНИ ОТ ДУХ НА САМОУБИЙСТВО

Един ден се молех и постех за предстоящи съживителни събрания във Фронт Роял, Вирджиния. По това време имах лична нужда в живота си и бях казал на жена си да се моли за мен. Самият аз бях тормозен от мисли за самоубийство.

Когато жена ми положи ръце и се помоли за мен, изведнъж имах видение.
Видях себе си стоящ на платформата на предстоящото събрание. Във видението разбрах, че току-що бях прочел на аудиторията пасажа от 9-та глава на Марк, в който Исус изгони духа на самоубийство от момчето. Видях себе си да призовавам хората, които имат проблем с духове или мисли на самоубийство, да дойдат за молитва. Във видението наблюдавах как около сто човека дойдоха за освобождение. Тогава видението свърши.

Няколко седмици по-късно, когато пристигнахме в църквата във Фронт Роял, всичко се разви според показаното ми във видението. Около сто човека откликнаха на призива за молитва. Сред тях имаше мъже, жени, момчетата и момичетата. (Всички присъстващи на събранието бяха около 400 души. Това означаваше, че една четвърт от църквата имаше този проблем).

Положих ръце на всеки човек и изгоних духовете, един по един в мощното Име на Исус. Най-младият от хората беше осемгодишно момче, най-възрастният – осемдесетгодишен джентълмен. Всички бяха славно освободени от тормозещия ги дух на самоубийство. След това накратко ги инструктирах как да упражняват властта си върху демоните и как да спрат духа на самоубийство от това да се върне.

Беше сърцераздирателно да слушам осемгодишното момче да обяснява как постоянно (по цял ден в училище и по цяла нощ в къщи) е чувал глас, който му е казвал да убие себе си.
За съжаление, самоубийството е втората най-често причина за смърт във възрастовата група от 10 до 24 години.

Това малко момче беше толкова славно освободено, че ми стана най-добрият приятел за останалото време, което прекарах в тази църква. Той наблюдаваше какво правя и дори идваше при мен, когато се молех за хората. Даже организира приятелите си да се молят за другите деца и да ги освобождават от зли духове в Името на Исус!

Исус прекара една четвърт от служението Си, гонейки нечисти духове и учейки учениците Си как да го правят. Това показва колко разпространено е влиянието на демоничните сили на земята.

Една четвърт от гореспоменатата църква беше тормозена от духа на самоубийство, а пасторът дори не знаеше! Дори някои от членовете на семейството му дойдоха за молитва за освобождение.

Духове на самоубийство и други демони могат да се намерят в подобна пропорция в повечето църкви, а пасторите дори не осъзнават това. Жизненонеобходимо е те (пасторите) да научат за властта, която имат над тези духове, и да научат хората в църквите им как да я упражняват.

ТИ СЪЩО МОЖЕ ДА БЪДЕШ СВОБОДЕН ОТ ДУХА НА САМОУБИЙСТВО

Сред най-високите проценти е нивото на самоубийства сред неморалните младежи и възрастни. Бивш водещ психиатър от болницата Джон Хопкинс в Балтимор заяви наскоро, че вероятността трансджендъри, чиито полови органи са били хирургически изменени, да посегнат на живота си е 20 пъти по-голяма от средната.

ЛГБТ тийнейджърите и младежите също попадат сред групите с най-висок брой на опити за самоубийство.

Има и много други шокиращи статистики, показващи пряка връзка между гореспоменатия стил на живот и увеличения шанс за самоубийство. Това е така, защото, когато тези определени грехове биват извършвани, човешката съвест бива насилвана по брутален начин.

„Затова според страстите на сърцата им Бог ги предаде на нечистота, така че да се опозорят телата им между самите тях, те, които замениха истинския Бог с лъжлив и предпочетоха да се покланят и да служат на творението, а не на Твореца, Който е благословен довека. Амин.”(Римляни 1:24-25)

Ако си тормозен от дух на самоубийство, ти също може да бъдеш свободен! Първо обаче, ако не познаваш Бог, трябва да бъдеш новороден като приемеш Исус за твой Господ и Спасител.

След като си направил това и мисъл за самоубийство дойде, разпознай, че тя не е твоя, а идва директно от дявола, с когото се и конфронтирай. Кажи: „Сатана, ти не можеш да ме измамиш. Тези мисли не са мои, а идват от теб. Дух на самоубийство, аз те смъмрям в Името на Исус! Ти нямаш място в мен или в моето семейство.”

Ако упражниш вяра в тази област, ще се наслаждаваш на победа и мир.

„И тези знамения ще придружават повярвалите: в Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят; змии ще хващат; а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди; на болни ще полагат ръце и те ще оздравяват.”(Марк 16:17-18)

Сподели в