Що е новозаветно пророческо служение и има ли то почва у нас?

Що е новозаветно пророческо служение и има ли то почва у нас?

В днешно време е почти невъзможно да хвърлиш камък в тълпа от религиозни хора и да не удариш някой „пророк“ или „апостол“. Като федерални агенти от посредствен холивудски екшън някои от тях натикват титлите си в лицето ти още преди да си успял да се представиш при запознанство. Подобно на пръстена от „Властелинът на пръстените“ престижът, силата и знанието, които се предполага, че съпровождат тези две служения, продължават да омайват Фродо.

Незнанието, а понякога и арогантността на хора, които се опитват да оперират в тези служения, без да са призовани за това, продължават да вземат своя кръвен дан. Църквата на Исус Христос продължава да дава ненужни жертви във войната за човешките души! Както библейският цар Озия, чиято амбиция го накара да се опита да служи като свещеник (за което плати ужасна цена, 2 Летописи 26:16), така и много от тези хора и техните последователи трябва да платят цена, която не могат да си позволят.

Преди няколко години двете най-големи християнски телевизии в САЩ, респективно в света, обявиха, че имат собствени пророци. „Пророкът“ на TBN беше музикант от ЮАР, „пророкът“ на DAYSTAR беше американец. Единият свиреше и „пророкуваше“ (според едно от „пророчествата“ Обама трябваше да бъде велик мъж на Бог), другият окуражаваше създаването на групи за тълкуване на сънища (не си спомням да съм чул някой от тях да проповядва Словото). За по-малко от две години и двамата починаха скоропостижно – единият от мозъчен кръвоизлив, другият от рак. Хора се опитаха да спекулират и да търсят какви ли не духовни мистерии зад преждевременната им смърт и игнорираха „слона в стаята“, а именно амбицията на тези братя да оперират в служение, за което не бяха призовани.

Нещата са сериозни и чрез това експозе се опитвам да предпазя вярващите в България от подобни грешки.

От другата страна на спектъра са тези, които отричат, че пророческото служение е за днес. Форматът на статията не ми позволява да разгледам всеки от аргументите им поотделно. Само ще посоча, че според Посланието до Ефесяни, 4-та глава продължаващото динамично единство на всичките пет служения (апостол, пророк, евангелизатор, пастор и учител) е главната предпоставка за това Тялото да достигне „ръста на Христовата пълнота“. Ако дори само едно служение липсва, това израстване става невъзможно. Фактът, че Христовото Тяло все още расте, прави пророческото служение настояща необходимост.

Ще посоча накратко някои от главните характеристики и особености на служението на новозаветния пророк (за краткост ще го назовавам НЗП). (За изследване в дълбочина на този и на другите служителски офиси, горещо препоръчвам книгата на Кенет Хегин „He Gave Gifts Unto Men“, базирана на посещение от Исус, в което Главата на Църквата открива на брат Хегин библейските характеристики на различните служения. Моят приятел пастор Джон Хамел също има чудесен безплатен наръчник на НЗП, който е достъпен на следния линк: http://www.johnhamelministries.org/OHS_3_Prophet.htm)

  1. Служението на НЗП е установено от Бог за църковната ера и е валидно за днес (Ефесяни 4:11, 1 Коринтиани 12:27-30).
  2. НЗП е говорител, вдъхновяван от Святия Дух „на момента“.
  3. НЗП ВИНАГИ е проповедник и/или учител. Виждаме това от служенията на Исус, Петър, Павел и Йоан, които бяха и пророци.
  4. НЗП НИКОГА не е това, което наричаме „мирянин“!
  5. Както и в останалите офиси на петкратното служение, Бог не „вкарва“ в това служение хора, които са нови във вярата (1 Тимотей 3:6).
  6. Както и хората, опериращи в останалите офиси на петкратното служение, НЗП трябва да премине през базисно обучение, включващо доктрините на вярата. „Специализираното“ обучение се извършва лично от Святия Дух – под Новия Завет НЯМА такова нещо като училища за пророци.
  7. НЗП прилича на старозаветните си „колеги“ по това, че поне две от дарбите на откровение (слово на мъдрост, слово на знание, разпознаване на духове) плюс дарбата пророкуване трябва да се проявяват РЕДОВНО в неговото служение.
  8. Въпреки че може да види неща за бъдещето, основната функция на НЗП не е да го предсказва, а да ПРОКЛАМИРА ВОЛЯТА НА БОГ.
  9. НЗП не е поставен в църквата за водителство на отделния християнин. Въпреки че НЗП може да потвърди неща, които са ВЕЧЕ в нашите сърца, ние трябва да сме водени директно от Святия Дух (Римляни 8:14).
  10. Служението на НЗП е различно от простото проявление на дарбата пророкуване. Според 1 Коринтяни 14:31 тази дарба може да се прояви чрез ВСЕКИ християнин. Това обаче не прави всекиго пророк!

В заключение искам да те окуража и предупредя. Ако Бог те е призовал за това служение, Той ще ти се открие по начин, който не оставя и капка съмнение относно волята Му (Числа 12:6). Дори и вече да го е направил, не се опитвай да предизвикваш неща да се случат. Наслаждавай се в Него и когато времето ти дойде, ти ще си готов и няма да го пропуснеш (Псалми 37:3-6)!

Сподели в