Що е духовно воюване и има ли то почва у нас? (2)

Що е духовно воюване и има ли то почва у нас? (2)

Преди да продължим със следващата „свещена крава” на учението за духовното воюване, бих искал да се опитаме да изясним естеството и ранговете на няколкото категории тъмни духовни сили, споменати в Ефесяни 6:12.

През 1952 г. Кенет Хегин, основателят на Библейския Център РЕМА в Тулса, Оклахома, има посещение от Господ Исус Христос, при което Главата на Църквата споделя с него информация именно в тази област. В следващия пасаж ще предам част от казаното от Исус, визиращо йерархията в царството на Сатана.

„Най-високият тип от демони, с които вие (християните) трябва да се справяте на земята – управниците на тъмнината на този свят, управляват всички неспасени хора, всички, които са в тъмнина. Те ги управляват и владеят над тях.

Затова хора правят и казват неща, които не са възнамерявали. Ето защо някои добри хора казват: „Аз никога не бих направил такова нещо!” и не след дълго правят нещо дори по-лошо.

Това е, защото те са доминирани от управителите на тъмнината на този свят. Те са в царството на тъмнината. И независимо от това дали искаш да го признаеш, или не, дори твоите близки приятели, роднини и който да било друг, ако не са спасени, са доминирани от тези духове.

Винаги един от управниците на тъмнината е този, който обладава човек. Тези духове управляват не само хората, които са в тъмнината на този свят, но те също казват на началствата какво да правят. Началствата пък от своя страна доминират над властите и им казват какво да правят. Най-ниският тип демони (властите) не мислят много, а правят това, което им е казано.

Четвъртият тип нечисти духове (злите власти в поднебесната) не са ваша (на Църквата) грижа. Вие се погрижете за тези (гореспоменатите три) на земята, а Аз ще се погрижа за тези в поднебесната”.

Повече детайли относно посланието, дадено на Кенет Хегин, може да намерите на следния линк:

I believe in visions – Kenneth E. Hagin (Chapter 4: How Satan influences lives today)


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте, и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в