Силата за добро

Силата за добро

Този, който е придобил „уважение“ чрез насилие, всъщност е придобил страхопочитание. Този, който е придобил уважение чрез добри дела, всъщност е придобил любов.

Първият, ако е в нужда, ще вика за помощ и ще бъде оставен от всички. Вторият, ако е в нужда, без да вика за помощ, ще бъде подкрепен от всички.

Лесно е да правиш злини, трудно е да правиш добрини. Лесно е да мразиш всички, трудно е да простиш на всички.

Това е сила, която идва отгоре.

Сподели в