Синовете на мира

Синовете на мира
от

На тези, които Ме търсят ревностно и търсят как да приложат Моята воля, ще дам да познаят силата за спасение в името на Исус. Ще им дам от новото Си вино и те ще достигнат до народите не с човешка сила или човешки размишления, не с човешки методи или човешки модели, нито следващи хора, но Моето име ще бъде изписано на челата им и ще бъде издълбано в сърцата им.

Нищо няма да може да устои пред силата за спасение в името на Исус, която ще ги съпътства. Сила, която пленява умове, разчупва закоравели сърца, разбива стереотипи. Сила, съпътствана от чудеса и знамения, освобождения и изцеления – това е силата, в която се движеше сам Исус Христос.

Тези хора ще издигнат името на Исус над всяко друго. Те ще ходят и ще демонстрират силата и властта на Божието царство. Ще обръщат сърцата на хората към Исус, но не като проповядват морал, не като налагат ценности, не като постановяват правила и норми, а с притегателната сила и властта в името на Исус, която ще ги съпътства.

Народите сами ще пожелаят да имат това, което „синовете на мира“ носят в себе си – властта за спасение в името на Исус.

23.08.2017

Сподели в