Славата идва, но колко от нас са готови?

Славата идва, но колко от нас са готови?

публикувано на 29.10.2021

Искам да споделя слово и видение относно времената, в които влизаме. Нещата, които Бог показа, идват и те са много скоро.

В средата на март тази година една сутрин се събудих със следното изречение в устата си: „Гответе се за война”. И си помислих дали става въпрос само за духовна война – ние сме в нея непрекъснато. Дали не е предупреждение за физическа война, която идва?

Споделих с близки приятели, но никой не потвърди за подобно слово. Когато започнаха събитията в Афганистан реших, че сигурно за това е било предупреждението. Но тези дни наша сестра – Валя Петрова, ми прати видение и слово, което е получила, докато е била в молитва в началото на седмицата. Споделям го така, както ми го написа:

„Днес по обяд, докато се молех и покланях, Бог ми даде интересно видение. Молех се за София, за България, за управниците, за пандемията и изход от нея. И изненадващо чувам името Байдън, американският президент. Последва видение. Видях човек, облечен с официален костюм, и четири демона, които го бяха притиснали. Единият демон беше върху раменете на човека. Другите три от три страни на човека го пронизваха с копия. Човекът излезе на амвон и видях как започна да се преобразява. Дяволът се изяви чрез човека като звяр с отворена уста с остри зъби. Когато се преобрази като звяр, видях Божията ръка как се спусна и взе човека, но звярът остана… На амвона видях печати – три от едната и три от другата му страна. С тях той подпечатваше декрети, укази…

Попитах Бог:  „Какво е това”. Каза ми: „Сатана настройва народ срещу народ и царство срещу царство”. Видях две огромни вълни сили, които се надигнаха една срещу друга. Военен конфликт ще започне.

Бог ми каза: „Едното зло – войната, ще елиминира другото зло – пандемията. Вирусът ще изчезне, както и се появи изведнъж. Фокусът ще бъде преместен върху войната.  Европа ще претърпи голям удар и ще се разпадне съюзът. Всяка страна ще се спасява поединично. Това ще бъде шамар за България, който обаче ще я отрезви и изправи на крака”.

Слава да бъде на нашия велик и мощен Бог! Той контролира всичко.

Каза ми, че тези неща трябва да станат … Матей 24 глава – думите на Исус. Едновременно с тези събития църквата ще се облече в слава. Даде ми Исая от 60 до 62 глава.

На много места ще има конфликти, но този, който идва, ще се отрази и на нас тук, в България. Двете големи сили Русия и Америка това са двете вълни – едната ще залее Европа, другата Китай.”

Към това видение ще добавя и някои слова, които съм получавала в последните 3-4 години.

Преди четири години Бог ми каза една нощ, че следващата година – 2022 г., ще е много важна, ключова година. Отделно в сън ми даде слово, че идва историческо време и българите, които са по света, веднага да се приберат в България. Интересното беше, че в съня ми се наблегна особено на българите в Германия. А преди няколко нощи Святият Дух ми каза: „Последно време е!”. Не че не го знаем, защото виждаме белезите, но когато идва от устата на Всевишния целият се разтрисаш.

Бог да ни води в молитва и в разпознаване на времената. И най-важното – Господ да събуди църквата Си. Славата идва, но колко от нас са готови?


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в