Слово Към Стражите – 11.12.2016

Слово Към Стражите - 11.12.2016

Синове Мои, войни,

Продължавайте това, което сте започнали! Моят Свят Дух във вас е Съветник и Главен Координатор! Събирайте се около Мен! Питайте Ме! Издигайте името Ми и Аз ще ви водя. Не чакайте, не търсете човек да ви води! Бъдете внимателни! Имайте трезвен ум! Изпитвайте всичко! Питайте Ме и чакайте за отговор! Не бързайте! Времето е Мое. Аз зная времето за всяко нещо и то ще се изпълни на своето време, а не в друго, което вие сте избрали. Дръжте погледа си на Мен! И се дръжте един за друг! Дръжте се заедно! Споделяйте, молете се! Поддържайте връзката на любовта помежду си! Бъдете едно! Не се групирайте сами! Аз зная как да ви събера и как да ви свързвам. Зная правилното място, на което поставям Моите стражи. Вие просто стойте в молитва и Ме търсете! Ще Ме намерите, ще намерите отговор на въпросите си… Ще има светлина и посока, насока за всяко нещо. Аз няма да ви оставя да действате сами, неподготвени, в неведение и без сила. Аз съм вашата сила и Аз съм вашата победа. Аз съм с вас! Бъдете насърчени! Укрепете се във вярата си и стойте в доброто воюване. Ще извърша велики неща в тази страна. Дерзайте! Аз победих света!

Сподели в