Стани народе мой! – 12.09.2012

Стани народе мой! - 12.09.2012

Стани, народе Мой! Вдигнете главите си! Отправете погледа си нагоре! Вслушайте се внимателно, за да Ме чуете, да разпознаете гласа Ми. Аз съм жив. Аз съм тук. Аз действам. Никой не може да Ми се противопостави. Никой не може да застане срещу Мен, срещу Моята воля. Иде часът. Скоро е. Изправете се, съберете се! Сплотете се в едно, народе Мой! Царства падат… И ще падат още. Не бойте се, защото Моето царство наближи. Не се карайте помежду си! Не се състезавайте! Не се разделяйте на царства! Не си издигайте царе! Защото Аз съм Царят и Мое е царството. Никое друго царство, където и да е и с какъвто и да е цар, няма да устои пред Мен. Моето царство е вечно! То е било и ще бъде навсякъде.

Защо се укорявате, обвинявате, съдите един друг? Тези, които принадлежат на Моето царство – те ще устоят! Те ще гледат лицето Ми.

Елате, сплотете се около Мен! Съберете се, всички Мои люде, около Мен! Аз, Аз и само Аз съм вашият Цар! Аз ще ви водя, Аз ще ви направлявам. Слушайте Моите думи! Не отклонявайте погледа си встрани! Не гледайте на нищо друго и на никого другиго освен на Мене. Аз съм Този, Който съм. Аз съм пълнота от всичко. При Мен е Животът, защото Аз съм Животът. При Мен е Истината, защото Аз съм Истина. Аз съм истинският Път. Ходете по него и няма да бъдете заблудени. Ще устоите, защото Аз съм с вас… И винаги ще бъда с вас.

Обичам ви. Обичам всички ви, деца Мои, и не правя разлика. Аз ви създадох за Себе Си и вие сте Моята скъпоценност, Моите диаманти, които шлифовам сега, за да заблестите, отразявайки Моята светлина в тъмнината. Тъмнината става все по-дълбока… Но колкото по-дълбока е тъмнината, толкова повече вие ще светите, защото ще отразявате Мен. Аз съм светлината. В Моето присъствие няма никаква сянка. Светлината свети и осветява, поглъща всяка тъмнина.

Скоро, съвсем скоро, ще осветя земята и тъмнината ще изчезне, ще бъде погълната. Затова, люде Мои, бъдете светлина! Вие сте светлината на света. Когато дойда, вие ще се съедините, ще се прибавите в Мен, в светлината…Светлината е една и ние ще бъдем едно… Едно завинаги във вечността… Вечно!

Сподели в