Страх или вяра говори устата ти?

Страх или вяра говори устата ти?
от

Бог има право да работи в живота ни само ако имаме вяра.
Това е начинът, по който съществуваме.
Бог не може да направи нищо в живота ни, ако не вярваме в Него.
По същия начин страхът дава място на дявола.
Казва се, че той обикаля като рикаещ лъв.
Той чака.
Какво чака?
Да се изплашиш и да започнеш да говориш.
Чака думи на страх, за да ти даде това, от което се страхуваш.
Когато имаш вяра, вярата говори.
Когато се страхуваш, страхът говори.
Независимо дали говориш с вяра или със страх, това, което казваш, е молитва.
Или се молиш на Бог, или се молиш на дявола.
И знаеш ли – и двамата бързат да ти отговорят.

Бог ни обича и бърза да даде отговор на молитвите ни. Дяволът ни мрази и иска да ни унищожи, за да накара Бог да страда. Бог страда, когато вижда как дяволът угнетява Неговите деца. Той е добър Баща.

„И увереността, която имаме към Него е това, че ако молим нещо по Неговата воля, Той ни слуша; и ако знаем, че ни слуша, за каквото и да помолим, знаем, че получаваме това, което сме помолили от Него“
(1 Йоаново 5:14-15)

Помни, можеш да дадеш само това, което имаш.
Бог може да ти даде живот, здраве, успех, мир, радост и всичко добро, което съществува под слънцето и над него. Това е Неговата воля.
Дяволът може да ти даде смърт, болести, бедност, депресия.
Харесва ми как е казано в Притчи 18:22 (превод на Светия Синод на БПЦ):

„Смърт и живот са подвластни на езика и които го владеят, ще вкусят от плодовете му.“

Има плодове, които се раждат в живота ти от това, което говориш.
Какви плодове ядеш днес?
Ако са добри, не спирай да говориш Божието Слово. Но ако са лоши, не е достатъчно да спреш да казваш лоши неща за себе си и за другите, трябва да започнеш да говориш правилните.

Сега помоли Святия Дух да ти помогне да говориш Неговите думи – думите на живот. И ако се случи да изтървеш някоя неправилна дума, бъди бърз да се покаеш. Не позволявай на дявола да ти каже, че няма да успееш, че си се провалил.
Святият Дух е на твое разположение постоянно.
Яков пита:

„Възможно ли е, братя мои, смоковницата да роди маслини или лозата смокини? Така също не може солена вода да дава сладка.“
(Яков 3:12-13)

Време е сладката вода, която извира от сърцата ни, да потече.
Това не е позитивно мислене, това е Богоугодно мислене.

„И Бог каза: Да бъде светлина. И стана светлина.“
(Битие 1:3)

Не позволявай на дявола да те използва за самоунищожение.
В Притчи 10:1 и 15:20 се казва едно и също нещо. А щом се казва два пъти, значи е важно“

„Мъдър син радва баща си.“

Не е ли прекрасно да живеем така, че да зарадваме Татко.
Владей!

Сподели в