Tрансхуманизмът – новата кожа на старата змия

Tрансхуманизмът - новата кожа на старата змия

Библията е категорична, че трансхуманизмът ще бъде един от основните белези на времето точно преди връщането на Господ Исус. Преди обаче да изследваме темата в Писанието, нека набързо да му дадем работна дефиниция.

Tрансхуманизмът е комплекс от философски, биоетични и научни (в много случаи, псевдонаучни) постановки и похвати, обединени от целта за еволюиране на човека в една по-висша форма, премахването на страданието и ограниченията, и достигането на вечен живот. Учените и философите, подвизаващи се в тази област, вероятно биха възразили срещу едно такова опростяване, неосъзнавайки, че времето и талантите им са впрегнати за осъществяването на утопията, представена от змията в Едемската градина, а именно, че човек може да еволюира и да стане бог.

Но когато фактите на Библията говорят и кандидат-боговете мълчат! Затова ще направим бърз преглед на различни библейски пасажи, покриващи темата.

В началото Бог създаде всичко с една изключително стройна генна система. Първата глава на книгата Битие казва ясно, че животните и растенията трябваше да се възпроизвеждат според техния вид, т.е. хибридизация не беше лансирана. Несъмнено, това беше волята на Бог и за човека. Сатана разбра, че ако успее да промени генетичния материал на човечеството, ще успее да осуети и Божията присъда срещу себе си. Покушението срещу децата на Адам започна!

Шестата глава на Битие описва опита на т.нар. паднали ангели да покварят човешката раса, влизайки в сексуални взаимоотношения с жените и произвеждайки гигантски хибриди, които от своя страна мародерстваха по земята. Земята се напълни с насилие и очевидно не бяха останали много личностите с чист човешки генетичен материал. Ной беше един от тях. Повечето теолози и езикови специалисти твърдят, че когато в Битие 6:9 се казва за Ной, че е праведен, значението на текста е, че той е генетично изправен. За да спаси човечеството, Бог трябваше да ампутира гангренясалата (генноизвратената) част от него. Така че Той допусна потопа, който бе и жътвата от нечестието на тогавашните обитатели на земята. Вълните на потопа погълнаха първата вълна на сатанинския опит за прекрояване на човешката генетика.

За съжаление тези опити скоро бяха възобновени. Библията е записала, че при покоряването на Обещаната Земя потомците на Израел трябваше да се справят с племена от гиганти (хибриди). Неслучайно Бог заповяда на евреите да не се смесват с обитателите на Ханаан, но да изтребват дори потомството им. Очевидно е, че повечето от тези генномодифицирани същества бяха загубили човешката генетика и респективно капацитета да бъдат изкупени.

Стотици години по-късно Давид и хората му също трябваше да се справят с подобни същества.

Митологиите на множество народи и култури съдържат информация за такива и други подобни хибриди (включително между хора и животни).

Сега нека се върнем към първоначалното ми твърдение, че трансхуманизмът е един от главните белези на дните точно преди връщането на Господ Исус. По време на земното Си служение Той направи следното изявление:

„И както стана в Ноевите дни, така ще бъде пришествието на Човешкия Син. Защото както и в онези дни преди потопа ядяха и пиеха, женеха се и се омъжваха, до деня, когато Ной влезе в ковчега, и не усетиха, докато дойде потопът и завлече всички, така ще бъде и пришествието на Човешкия Син.” (Матей 24:37-39)

Вече видяхме, че дните на Ной бяха изпълнени с опити за генетично прекрояване. Развитието на науката и технологиите през последния век доведе до възраждане и катализиране на усилията в тази насока. Под благочестивия претекст, че всичко това се прави за облекчаване на страдащото човечество, нации с привидно различни идеологии създадоха свои модели на Франкенщайн.

Идеите човешкото тяло да бъде подсилено с животински генетичен материал и да се създадат хибриди между хора и роботи не престават да обсебват болните умове на различни учени, най-вече във военно-промишления комплекс. Много хора са убедени, че такива „супервойници” вече са създадени и че те са някои от характерите, описани в книгата Откровение.

Стигнахме и до Откровение… Генното модифициране (чрез пряка сатанинска интервенция или чрез научни методи) достига апогея си в някои от явленията и събитията, описани в тази книга. Доста хора (авторът на тази статия не прави изключение) смятат, че „белегът на звяра”, за който апостол Йоан говори, е генна модификация на човешката природа, приет съзнателно от човек – или под натиск, или чрез лъжливо обещание, най-вероятно включващо перфектно здраве и дълъг/вечен живот.

Библията е категорична, че който приеме този белег е обречен, т.е. не може да дойде обратно към Бог чрез покаяние. Очевидно е, че не става дума просто за грях на идолопоклонство, който може да бъде простен чрез покаяние и вяра. Моето мнение е, че става дума за генетично изменение, което те дисквалифицира от това да бъдеш част от човешката раса, т.е. ТИ ГУБИШ КАПАЦИТЕТА СИ ДА БЪДЕШ ИЗКУПЕН!

Затова и белегът е наречен „белег на ЗВЯРА” – когато го приемеш, ти приемаш природата му, която не подлежи на изкупление!

Надявам се тази кратка статия да те подтикне към собствено изследване на темата (опитах да събера и синтезирам огромно количество информация в статията).

Tрансхуманизмът ще продължава да се опитва да завзема нови територии в умовете на хората и ние като християни трябва да знаем как да им помогнем.

Нека Бог да има милост към всички ни!

Сподели в