Трите мерила на последното време (1) – Увод

Трите мерила на последното време (1) - Увод

Ако взимаме на сериозно Писанията и сме разпознали, че изказвания като „Веднъж спасен, завинаги спасен” са в разрез с Библията, съвсем естествено е да изследваме Божието слово, за да разберем какъв е стандартът, според който ще бъде оценен животът ни при Пришествието на Господа или когато настъпи часът на нашата физическа смърт.

Съдът, за които говорим тук, е различен от съда, на който ще бъде подложена нашата работа за Господа. Трудът ни за Исус – нашето служение – ще претърпи съд и работата на едни ще изгори, а на други ще устои, и тези, чийто труд изгори, ще бъдат спасени, но като през огън (1 Коринтяни 3:13-15). Но съдът, на който ще бъдем подложени ние самите като личности и индивиди, е съвсем различен – при този съд едни ще бъдат приети от Господа и ще влязат в дома Му завинаги, а други ще бъдат отхвърлени от Него и ще бъдат завинаги отделени от Неговото присъствие.

Вярвам, че има три главни фактора, според които всеки, който нарича себе си християнин, ще бъде съден. Те са взаимосвързани и между тях има градация. Исус, Учителят на учителите, ги излага последователно за нас и за всеки, които има уши да слуша. Трите мерила са разкрити в трите притчи в Матей 25 глава. Как разбираме, че те говорят за последния съд? Защото в предходната глава, Матей 24, Исус говори за събитията на последното време преди да „дойде краят” (Матей 25:14) и преди да се върне Човешкият Син „идващ на небесните облаци със сила и голяма слава” (Матей 24:30). В контекста на тази кулминация Матей 25 започва с думите: „Тогава небесното царство ще се оприличи…” (Матей 25:1) и Исус разказва Своите три притчи, като на два пъти в проповедта си посочва, че така ще бъде при Неговото завръщане (Матей 25:13 и 31). Ще разгледаме всяка една от притчите поотделно, като започнем с първата от  тях в следващата част от нашето поучение.


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в