Утеснението на Яков

Утеснението на Яков

Израел нападнат от международна коалиция (и Америка неутрализирана) около 2032 година?

Сезонът около встъпването на президента Доналд Тръмп в длъжност през януари 2017 г. беше време на интензивни пророчески преживявания за мен. Поне половината от тях се отнасяха до съдбата на Израел, въпреки че това не беше нещо, което изследвах интензивно в онзи момент. На 9-ти февруари 2017 година Святият Дух ми даде следния сън:

Приближавах се към сграда, която изглеждаше като небостъргача на ООН в Ню Йорк, но същевременно имаше някои прилики и с Белия Дом. В онзи момент не знаех какво точно представлява тази сграда. Когато я доближих, видях една малка чешма (фонтан) с гранитно корито. Фонтанът беше запушен и в коритото под него имаше замърсена и застояла вода, която не ставаше за пиене (по-късно Святият Дух ми даде библейски пасаж относно това).

До фонтана стоеше жена на име Ваня (името е производно от еврейската дума за „благодат“ и тя беше символ на БОЖИЯТА БЛАГОДАТ).

Подминах фонтана и след проверка от охраната, влязох в сградата, където ми беше връчена призовка за ВОЕНЕН ТРИБУНАЛ, който трябваше да се състои на 84-тия етаж. Там, в лобито на сградата, видях мъж, който се казваше Любомир (впоследствие Святият Дух ми показа, че той е символ на БОЖИЯ МИР). Аз го помолих да дойде с мен на трибунала, но той отказа.

Отидох към асансьорите, все още изумен от факта, че сградата има най-малко 84 етажа! Аз и още няколко човека влязохме в един от асансьорите, който се устреми нагоре с огромна скорост. Очаквах цялото пътуване да трае само няколко секунди, но изведнъж, явно поради техническа повреда, асансьорът спря. Няколко секунди по-късно един от мъжете в асансьора (излъчващ увереност и способност) се приближи към контролното табло, намести някакъв сензор и оправи проблема. С неприкрито чувство на гордост той каза: „Аз оправях такива неща в Ню Йорк!“

Почти моментално след това се озовахме на 84-тия етаж, който беше пълен с мъже във военни униформи, за които се виждаше, че са в повишена бойна готовност. Бях заведен до мястото си, което беше до прозореца.

Погледнах навън и осъзнах, че не се намирахме във физическо здание, а някъде над облаците, в небесни места. Обърнах погледа си отново към мъжете във военни униформи, при което се събудих…

Почти незабавно Святият Дух ми каза: „Ще намериш ключа към значението на съня в Исая 29“. Аз бях чел Библията десетки пъти, но нямах спомен какво точно има в тази глава. Започнах да я чета и не след дълго всяко парче от пъзела си дойде на мястото.

Сградата представляваше нацията на Израел, възстановена от ООН през 1948 с решаващата подкрепа на САЩ.

Двете личности, БЛАГОДАТ и МИР, които видях в основата на зданието, бяха „отговорни“ за възстановяването му и трябваше да играят главната роля при израстването му. За съжаление, те до голяма степен бяха отхвърлени от Израел, преобладаващата част от чието население продължава да търси праведност чрез Закона или дори да се покланя на идоли. Затова и фонтанът на благодатта беше запушен и замърсен (Еремия 2:13).

Призовката за военния трибунал представлява идващия съд върху Израел (Бог няма наслада в съда, но поради нашето твърдоглавие Той го използва понякога за корекция).

Израел ще бъде атакуван от международна коалиция, най-вероятно под председателството на ООН. Моята интерпретация е, че агресията (или най-малко решението за започването й) ще се случи около 84 години от възстановяването на Израел през 1948 г. (това прави около 2032 г.). Аз НИКОГА не бих поставил дата или година за връщането на Господ Исус, но има редица библейски прецеденти за пророчества с определен срок.

Самоувереният човек в асансьора беше Доналд Тръмп. Сънят ми беше даден месеци преди той да обяви решението си за преместване на американското посолство в Ерусалим. Очевидно е, че той е благосклонен към Израел и ще се опита да му помогне чрез собствената си сила. Крайният резултат обаче ще бъде изпълнението на библейското пророчество (преди инвазията срещу Израел Америка ще бъде премахната от световната сцена).

Искам да те окуража да прочетеш Исая 29 за себе си и да позволиш на Святия Дух да ти послужи. Една от функциите на Израел е да показва времето на Божия часовник. И тъй като е очевидно, че не остава много от него, нека преразгледаме приоритети си и посветим силите си за евангелизирането на този свят!

 

Сподели в