Вие сте светлината на света

Вие сте светлината на света
от

Матей 5:14-15 – Вие сте светлината на света. Град, поставен на хълм, не може да се укрие. И когато запалят светило, не го слагат под шиник, а на светилника и то свети на всички, които са вкъщи.

Марк 4:21-22 – Затова ли се донася светилото, за да го сложат под шиника или под леглото? Не е ли затова, да го поставят на светилника? Защото няма нещо тайно, което да не стане явно, нито е било скрито нещо, освен за да излезе наяве.

Лука 8:16-17 – И никой, като запали светило, не го покрива със съд, нито го слага под легло, а го слага на светилник, за да видят светлината тези, които влизат. Защото няма нещо тайно, което да не стане явно, нито нещо скрито, което да не се узнае и да не излезе наяве.

Исус ни казва, че ние, християните, сме светлината на света. Град, поставен на хълм.

Какво означава това?

В Йоан 1 се казва, че Исус е Светлината на света. И Светлината на света казва на нас: „Вие бъдете светлината на света.“ А пък ние си мислим, че трябва да водим хората при Бог, за да повярват.

Да, да, да – казва Исус, – вие сте светлината на света. И Аз възкръснах, за да светите, както Аз светя. Да, Отец е Отец на светлините (Яков 1:17). Да, Аз не желая да сте знаци за Мене, Аз не желая вие да сте грешни, окаяни човеци или благоденстващи такива, за да свидетелствате, че има Бог на небето, Който благославя слугите Си.

Аз не умрях само за слуги и свидетели. Аз умрях и възкръснах, за да сте като Мене – синове и дъщери на вашия Отец. В Яков 1:17 се казва „Отца на светлините“. Вие сте светлини, родени от горе, новото творение е родено от горе, новото е само светлина и в него няма тъмнина.

Оставете новото да изпълни душите ви. Със страх и трепет изработвайте спасението в душите си, знаейки, че сте възлюбени и приети – приети в Дома на Моя Отец. Преследвайте Моя Отец, преследвайте Мен, преследвайте Святия Дух. Искайте Ме, искайте Ме, искайте Ме! Бъдете църква, която копнее да има това взаимоотношение всеки ден. Възлюбена църкво, да, много неща трябва да направиш, много. Но не ги правиш, защото не можеш. Да, не си Ме познала и все още не си като Мен, та да бъдеш облечена в бяло и да си изпълнена със синове и дъщери.

Да, синове и дъщери, вие сте светлината на света. Вие сте надеждата за спасение на този погиващ свят. Вие сте не само знакът, който сочи към Мен, вие сте Невястата, вие сте синовете и дъщерите, които трябва да възмъжеят и да пораснат, за да бъдат синовете в слава, които видяха пророците, за които пророкуваха. Да, небето и земята ще преминат, но моите думи няма да преминат. Да, идва поколение, което ще сияе в слава и което ще бъде светлина, каквато Аз бях – светлина от Отца, прославяща Отца, Сина и Духа.

Да, поколение жадно и гладно за Мене. Поколение, което има друга храна от горе. Поколение, което има една мечта – да бъде едно с Мене. Поколение, което ще извърви пътя. Поколение, което ще се моли и ще ходи с Мене. Поколение, напълно зависещо от Мене. Поколение, което ще приготви слизането на Небесния Йерусалим – град, поставен на хълм, сияещ в Славата Ми. Поколение, което ще бъде Небесният Йерусалим.

О, с какъв трепет очаквам това поколение. Синове в мъжеството на Христос. Дъщери, облечени в красота, каквато светът не е виждал. Да, те ще изпълнят земята с Господната слава!

Да, църкво, призвана си да участваш! Ще бъдеш ли Невястата, която чакам? Ще се приготвиш ли в слава? Ще ме възлюбиш ли само и единствено, отвъд всичко и във всичко? Ще оставиш ли всичко, само за да Ме познаваш, възлюбена?

Сподели в