Времето на живота…

Времето на живота...

– Сине?

– Да, Татко?

– Недей мисли по кой път да минеш! Защото твоите пътища са винаги кратки, а Моите дълги!

– Но защо, Господи?

– Защото си кратковременен и живееш набързо! Аз съм Вечен и дните Ми са дълги! Моето време продължава твоя живот! Знаеш ли защо, сине, Аз винаги избирам с теб дългия път?

– Не, Татко!

– Защото продължителността на нашите разговори ти дава живот!

– Моят Татко!

– Моето момче!

– Ти си моето продължение, Господи!

– А ти си причината за Моето започване! Сине?

– Да!

– Когато те водя, никога не гледай края!

– Защо?

– Защото ще прескочиш важни подробности, от които искам да те уча!

– На какво?

– На взаимодействие и опит във вярата! Ако не взаимодействаш с Мен и гледаш постоянно края, ти ще пропуснеш да ходиш с Мен по средата на пътя! Помни, отделен от Мен, няма да има край! Никога не гледай на прекия път, защото без Мен всеки път става дълъг за тебе, а дългият – къс!

– А защо дългият става къс?

– Защото това, което мислиш за продължително, с Мен ще стане кратко! Без Мен всичко за теб става непостижимо и незадоволително! Преките пътища съкращават нашите разговори, а дългите ги продължават!

– Татко, затова ли ги води цели 40 години?

– През цялото време Аз им говорих, но те не искаха да слушат! Да слушаш е да влезеш в почивката Ми, а да Ме следваш – да ходиш в нея! 40 години ходене без почивка, продължение, което не ги научи да слушат! Пак ти казвам краткият път не води до послушание и краят му е гибелен!

– Татко мой, Татко мой, научи ме да ходя в почивката Ти!

– Затова, сине, те водя по дълъг път, който продължава през целия ти живот! Така Аз уча моя народ!

– Моят Баща!

– Моят син!

– Татко, обичам Те, обичам Те… Моля Те, не ми позволявай да ходя извън почивката Ти!

– Моето момче, ти си моето момче, което ходи с Мен през всичките дни на живота си! По това познавам Моите деца, че те Ме следват чрез любовта!

– Моят Татко, моят Татко!

– Моят син, Моят син!

– Какво не бих дал, Татко, да видя само един от Твоите дни в моя живот!

– Моето момче, не разбираш ли, че всичките Ми дни пребъдват вътре в теб! Ние живеем заедно, сине Мой, и животът ни е свързан завинаги! Вече няма един ден, а всичките ни дни са заедно! Вече няма бъдеще, минало или настояще, защото Аз пребъдвам в теб през цялото време!

– Моят Баща – Вечният по дни, години и времена!

– Ето това е животът на Моя син Исус Христос в теб! И няма да Ме питаш за нищо, защото всичко ще знаеш, понеже си свързан с Мен!

– Святият Дух, моят най-добър приятел!

– Възлюбеният Ми син на мира! Влез в почивката Ми и стой в нея, и Аз ще пребъдвам с теб в пътя Христос!

Сподели в