Всички неща съдействат за наше добро?

Всички неща съдействат за наше добро?

Да, при положение, че изпълним условия, визирани в често цитирания библейски текст в Римляни 8:26-28. От неговия контекст можем да стигнем до заключението, че първото такова условие е УСЪРДНА МОЛИТВА В СВЯТИЯ ДУХ (на непознати езици и с неизговорими стенания).

Моли се, докато не получиш облекчение в духа си и дирекцията на Бог относно дадената ситуация не бъде изявена!

„Така също и Духът ни помага в нашата немощ – понеже не знаем да се молим както трябва; но самият Дух ходатайства в нашите неизговорими стенания; а Този, Който изпитва сърцата, знае какъв е умът на Духа, защото Той ходатайства за светиите по Божията воля.“ (Римляни 8:26-27)

Второто условие е да последваме тази дирекция С ЦЯЛО СЪРЦЕ (ние трябва да обичаме Бог с цялото си същество) и ДА СЕ ПРИДВИЖИМ В СЪОТВЕТСТВИЕ С БОЖИЕТО НАМЕРЕНИЕ (призив) ЗА НАШИЯ ЖИВОТ.

„Но знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бога, които са призовани според Неговото намерение.“ (Римляни 8:28)

Пример за такава трансформация от първоначална трагедия към последващ триумф е плаването на апостол Павел към Рим (Деяния 27 и 28). Арогантността на собственика на кораба и на римския офицер беше причина екипажът и пътниците да се намерят в центъра на свирепа буря, без надежда за оцеляване. Постът и интензивната молитва на Божиите хора обаче направиха невъзможното възможно. Не само че никой не загина при претърпяното корабокрушение, но апостол Павел успя да евангелизира острова, на който попаднаха. Интензивната молитва в Духа и последващото покорство към получените инструкции от Бог направиха ВСИЧКО ДА СЪДЕЙСТВА ЗА ДОБРОТО не само на апостолския тим, но и на новоповярвалите островитяни!

Много християни се опитват да усвоят това обещание, без да са изпълнили гореспоменатите условия или пък да оправдаят случила се трагедия, цитирайки стиховете от Римляни 8:26-28.

Да, в суверенитета и милостта си Бог може да трансформира трагедии в победи. Адамовото предателство доведе до великото изкупление и осиновяването ни в Христос. Продаденият в робство Йосиф спаси от сигурна смърт Египет и заобикалящите го територии. Сатанинската атака срещу Йов завърши с двойно благословение за Божия човек.

Заточението на апостол Йоан на остров Патмос доведе до получаването на книгата Откровение.

Несъмнено Бог може да трансформира всяка една ситуация. Главният начин, който обаче Той в суверенитета Си е решил да използва (в частност за Новозаветния период), е интензивна молитва в Духа,  последвана от акт на покорство към получените инструкции.

Сподели в