Защо е добре да познаваш своя Баща

Защо е добре да познаваш своя Баща

Представете си следната ситуация: Идва най-добрият ти приятел и казва, че със собствените си очи е видял баща ти да обира магазин.

Трудно е в такъв момент да избереш на кого да вярваш – на най-добрия си приятел или на това, което знаеш, че баща ти е. Ако познаваш добре своя баща, ако си прекарвал много време с него и имате дълбоки лични взаимоотношения, въобще няма да ти е трудно да кажеш на най-добрия си приятел, че не му вярваш.

Същото е и с дявола, който може да дойде при теб, преобразен като най-добрия ти приятел, който сипе обвинения срещу твоя небесен Баща с цел да Го злепостави в сърцето ти. Ако не познаваш добре своя Баща, ще ти е трудно наистина да решиш на кого да се довериш. Но ако имаш дълбоки взаимоотношения с Него, и за секунда няма да се поколебаеш да кажеш: „Това не може да е вярно!“ Ти лесно ще разпознаваш кое е от твоя Баща и кое е лъжа на дявола за твоя Баща!

 

Сподели в