Застъпници в пролома (3) – Да се вдигнем в битка срещу нашите чувства

Застъпници в пролома (3) - Да се вдигнем в битка срещу нашите чувства
от

Дните на земята изтичат като пясъчен часовник и са последни, затова ги наричам специални. Специални, защото в тези дни от нас се изисква съзнателно да подготвим себе си чрез благодатта, в която се на­мираме, за времето на Неговото Царство, да подгот­вим и изправим пътищата си заради завръщането Му. Трябва да се отърсим, да се освободим от гнилите неща вътре в нас, които ни изпълват със зловоние. От многото отровни неща, които сме приели като информа­ция в нашия ум, поради които цялото ни мислене и по­ведение е изкривено. Кои са тези зловония вътре в нас? Не са ли онези гнили стремежи на нашата покварена плът, които ние толкова ценим и следваме? Когато ня­кой се отнесе несправедливо кам нас, застрашавай­ки репутацията или територията ни, когато близките ни хора се държат предателски спрямо нас, какво се случва вътре в сърцата ни? Каква е първата ни реакция? Не нахлува ли огорчение, което ни вгор­чава като пелин? Не се ли вдига вулканичен бунт в сърцата ни, мълниеносна ярост и желание за мъст? Иска ни се да им дадем да се разберат. Да им дока­жем, че и ние имаме арсенал от оръжия, с които да ги обстрелваме в слабите места и да се справим с тях. Така е! Докато не достигнем ръста на Христос, тоест Исус да порасне вътре в нас, винаги първата ни реакция ще бъде свързана със старото ни създа­ние. Няма как да дойде радост или умиление, след като са ни наранили. Въпросът е трябва ли да оста­нем в това състояние на огорчение? Трябва ли да бъдем водени от гневните си изблици? В преогорче­ние и злонамереност ли да потънем? В омраза и непро­стителност? В себезащита и обвинения? Това в съгла­сие ли е с учението на Исус? Не! Тези опустошителни чувства нанасят поражение на душата, на духа и на тялото ни. Много е важно в такива моменти, когато сме били онеправдани или предадени, как решава­ме да мислим и какво решаваме да правим. Избо­рът ни е от съдбоносно значение. Бог ни наблюдава какво ще решим. Дали ще издигнем Неговото учение (Кръста, който е безумие за мнозината погиващи), или ще предпочетем да тръгнем в пътя на своите замъглени от гнева и болката чувства и емоции! В това е въпросът!

Разбира се ние не сме програмирани роботи, за да действаме по настройка. Истината е, че цялото чо­вечество е паднало в грях още чрез непокорството на Адам и Ева и поради това грехът и смъртта са навлезли в света. Бог ни е дал способ да различава­ме доброто от злото. Дал ни е будна съвест. Затова ние не се радваме на неправдата, негодуваме при проявлението на непочтителност, искрите на гнева се разпалват в присъствието на беззаконие, но сло­вото ни учи „слънцето да не залязва в гнева ни”, и да не даваме „място на дявола“ (Ефесяни 4:26) Това означава, че трябва да се справим със себе си и да подредим объркания си свят. Да вземем решение да последваме думите, които Исус би ни посъвет­вал, ако беше до нас в такъв момент. Да си спомним как Той е действал, когато е разбирал, че е преда­ден. Да се научим да мислим по нов начин и в таки­ва горещи моменти да взимаме решения съгласно Словото, на което ни учи Бог.

Когато не се справим с горчивите чувства, които душа­та ни като суха гъба е попила, отровата започва да се разнася по цялото ни тяло и замъглява разсъдъка ни. Огорчението се разлага вътре в нас, отравя цялото ни естество и ни възпрепятства да преценяваме правилно и трезвено. Ставаме мнителни и всичко ни се струва предварително нагласено, навсякъде ни мирише на за­говор! Умът ни, говоренето ни, поведението ни – всичко е изкривено. Вгорчено е цялото ни естество и започ­ваме да заразяваме околните, пръскайки отровата на огорчението.

Откъс от Книгата на Жана Георгиева – Гарден „Застъпници в пролома”. Пророчески глас горещо препоръчва тази книга както на хора, които искат да бъдат съдове за почетна употреба в ходатайското служение, така и на онези, които искат да напреднат в жизненоважния процес за всеки един християнин – освещението.


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в