Застъпници в пролома (6) – Ходене с Бога

Застъпници в пролома (6) - Ходене с Бога
от

Енох синът на Яред, е живял на земята и е ходел с Бога триста шестдесет и пет години. Словото казва: „ И Енох ходи по Бога; и не се намираше вече, защото Бог го взе.“ (Битие 5:24). Въпреки че е живял сред толкова безбожно и покварено поколение, Енох не само е вяр­вал, но и се е движел с темпото, с което се е движел Бог. Толкова угоден и желателен е станал на Бога, за това, че ходи с Него! Толкова Му е допадала неговата праведност и Го е удовлетворявала, че Той си го е взел при Себе Си, без Енох да вкуси смърт. Енох е отишъл при Бога и хората от неговото поколение са знаели това. Тогава хората са живеели около хиляда години. Енох в сравнение със своя баща, който е живял деветстотин шестдесет и две години, е бил много млад, когато Бог го е взел. Синът му, Матусала, е надживял всичките свои съвременници, но Енох е бил взет от самия Бог и това го прави различен от всички останали хора! Колко дивна картина, озаряваща историята на поколението на пред­потопния свят! Енох, седмият от потомството на Адам, е бил дълбок човек, принадлежащ единствено на Бог. Той е бил пророк и е пророкувал на хората от неговия свят. За него четем в книгата на Юда: „За тях пророкува и Енох, седмият от Адам, като каза: Ето, Господ иде с десетки хиляди Свои светии да извърши съд над всички и да обяви за виновни всичките нечестив­ци за всичките нечестиви дела, които в нечестие са сторили, и за всичките жестоки думи, които нечести­вите грешници са говорили против Него.‘‘

Тук ще се учим от хората, които са ходели с Бога. Енох, понеже не е стоял на едно място, но се е дви­жил с движението на Духа, е знаел не само предсто­ящите, но и бъдещите небесни събития, които са щели да последват в света. Бог иска и от нас така да ходим с Него, да ходим в Духа. Това ще промени движението на нашия живот, на семействата ни и на църквите, в които служим. Нека нашето ходене с Бога да повли­яе на цялата нация. Толкова голямо да бъде влия­нието ни от ходенето ни с Бога, че да задвижваме световни събития! Да проследим внимателно какво се случва в живота на хората, които ходят в измере­нието на Бога.

В 3 Царе 17 е описан животът на пълно посвещение, поведението на онези, които ходят с Бога. Пророк Илия, също като Енох, е ходел с Бога. И той като Енох не е вкусил смърт, а е бил взет от Бога жив (4 Царе 2:11) Хората, които ходят с Бога са най-проницателните и посветени застъпници, защото имат дълбоко общение с Него. Думите им оказват голямо влияние в различни сфери на обществото. Самият Бог ги поставя на високо да светят като град поставен на хълм заради влияние­то, което оказват. Това обаче не са хора, които изглеж­дат много внушително, или имат ореол около главите си. Това са обикновени, често пренебрегнати и нераз­познати от обществото хора, които живеят в пълна за­висимост от Бога.

В книгата на пророк Амос се казва: „Ще ходят ли два­ма заедно, освен по съгласие?“ (Амос 3:3) Една от характерните черти на ходещите с Бога е, че те са без­условно съгласни с Него, не защото имат способността да надникнат в съвършената Му воля или замисъл. Не защото виждат и мислят като Бог. Самият Той казва, че Неговите пътища не са като нашите пътища, нито ми­слите Му са като нашите. (Исая 55:8-9) Това са хора, които са приели да ходят в движението на Неговия Дух, задвижени от любов към Него и решени да се покоряват безропотно и да се съгласяват с Неговото Слово, което идва до тях. Дълбокият призив, който имат, е по-силен от всичко в този свят. Някои дори смятат, че те имат ас­кетична настройка. Самият Бог е този, който разпалва призива в сърцата им и тяхната воля се подчинява без­условно на Неговата съвършена воля. Вътрешният вик е силен и покорява цялото естество в най-съкровените дълбини на човека, призовавайки го в дълбоко поклоне­ние и себеотрицание. Описвайки моето просто разбира­не за ходене с Бога, не искам да изтъкна, че се намирам постоянно в това състояние на духа. Напротив! Имам толкова много нужда да Го позная в дълбочина и да проникна в Неговата воля за живота ми, боейки се да не пропусна най-важното, за което ме е призовал. Желая толкова много да Го възлюбя докрай, за да Го следвам докрай! С цялото си сърце, искрено желая християни­те от моето поколение да се вдигнат до такова високо ниво на ходене с Бога. Да има повече ходещи по Дух и по-малко ходещи по плът.

Откъс от Книгата на Жана Георгиева – Гарден „Застъпници в пролома”. Пророчески глас горещо препоръчва тази книга както на хора, които искат да бъдат съдове за почетна употреба в ходатайското служение, така и на онези, които искат да напреднат в жизненоважния процес за всеки един християнин – освещението.


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в