Застъпници в пролома (4) – По-високи критерии за святост

Застъпници в пролома (4) - По-високи критерии за святост
от

Колкото повече напредваме, толкова по-високи стават изискванията за святост към нас. Затова трябва да жи­веем в близко, интимно общение с Бога. За тази цел първо е необходимо да желаем това и да водим чист и свят живот! Да не правим онова, което прави светът, което правят неосветените. Освещението ни помага да стоим във волята на Бога и ни прави зависими от Него. От нас се иска да загърбим “аза” си, защото там е човешката сила, която винаги се стреми да се докаже и да прояви надмощие над другите. Себелюбивата ни егоистична природа все още надига глава в нас. Пре­минавайки през смърт на „аза”, умираме за влиянието на всичко, което ни кара да се защитаваме, да търсим своето си, за да ни е добре на нас, без оглед на това какво причиняваме на другите.

Целта на дявола е да ни активира да живеем спо­ред старата си егоистична, плътска природа и нико­га да не пазим думите на Словото. Това не е побе­доносен живот! Лишени сме от реалността на нашата вяра! В ума ни има малко Бог, затова и животът ни е малко за Бога. В сърцето ни има много други неща освен Христос, затова и любовта никога не ни дос­тига да обичаме другите както себе си. Цялото ни по­ведение е душевно, влияещо се от емоциите ни и от об­стоятелствата. Душата ни все още не е подвластна на духа и повече сътрудничи на нашата плът, отколкото на духа, а цялата борба е за нея! Ето защо е лесно да се заблудим и да се подведем да правим компромиси с Бо­жиите принципи, което е неправда и липса на святост!

Например, идва някой при теб и те съветва да напра­виш нещо, което всички други правят, (дори и христи­яни), но ти си наясно с правилата на Словото Божие, достатъчно добре знаеш, че това не би се харесало на Господ и не се съгласяваш. Устояваш на компромиса. Днес повече от всякога святостта е отстъпила пред ком­промиса и беззаконието!

За да бъдем ефективни ходатаи, трябва да живеем в святост!

Да бъдем честни! Ясни! Безкомпромисни! Да ка­жем НЕ! на беззаконието! Ако отпадне някой от чет­върто ниво, отпада от всичко, защото тук проличава до­колко принадлежим на Бога и Неговото царство. Трябва да живеем достойно за Бога!

Усъвършенстване чрез страдание

Много често Бог ще изправя планини пред нас, за да ни научи да ги преодоляваме и да побеждаваме, като влизаме с Него в доброто войнстване! Бог праща из­питания и страдания, за да станем хора на доброто войнстване. За да ни научи да воюваме като истински войни. Който не воюва, позволява на Сатана да разру­ши Божието дело в него и няма победа, лишен е от пра­вото да се нарече победител. Страданието моделира и усъвършенства личността на християнина. Които бягат от страдание, бягат от узряване. Дори Божият Син в дните на Своята плът се усъвършенства чрез стра­дание! (Евреи 2:10)

Страданието много често изцелява най-грозните неща в поведението ни, които пречат да имаме жива връзка с Исус Христос. Страданието ни дава нова любов към Бога и запалва интереса ни към делото Му. Бог е суве­рен. Той иска да види, че си готов да тръгнеш като агне на клане към всяка ситуация, която идва от любящата Му ръка (тук термини като „смърт”, „клане” и т.н. са упо­требени символично).

Кой иска да стои в объркана ситуация? Кой иска да бъде онеправдан? Кой иска да загуби онова, което му се полага? Никой! Ако чрез словото Си обаче Бог те води да останеш онеправдан, покори се и след време самият Той ще говори в твое оправдание на другите! Никой не иска да страда, без да бъде разбран. Никой не иска да сложи днес на главата си трънен венец. А пеем „ще премина през Голгота” и „в стъпките Ти ще вървя”, но това си остават думи без покритие, защото не искаме да прекараме живота на „аза” си през Кръ­ста! Това е себеизмама! Ако сме повикани на мисия да променяме развоя на събитията, трябва да сме наясно с правилата!

Откъс от Книгата на Жана Георгиева – Гарден „Застъпници в пролома”. Пророчески глас горещо препоръчва тази книга както на хора, които искат да бъдат съдове за почетна употреба в ходатайското служение, така и на онези, които искат да напреднат в жизненоважния процес за всеки един християнин – освещението.


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в