„Аз никога не съм ви познавал!”

„Аз никога не съм ви познавал!”

Поради желанието Си да достигне възможно най-голям брой от хора с добрите новини за Божието Царство, по време на земното Си служение Господ Исус употребява максимално опростен език. Символите и сравненията, които Той използва в Своите притчи, са тривиални и неусложнени, разбираеми дори за децата. Събитията и хората, за които Той говори в историите Си, са добре известни на аудиторията Му.

Апостол Павел следва същия пример, когато пише писмата към църквите.

Святият Дух, Който вдъхновява техните послания, не е променил простотата на изговора Си и днес, насочвайки думите Си не към група религиозни елитисти, а към обикновения отруден човек, заклещен в информацията и образите на монотонното всекидневие. Именно по тази причина на някои от символите, които Той използва, им липсва каквото и да е религиозно достолепие, но са сметка на това те са пълни с яснота и с практичност. Един такъв необичаен и нерелигиозен символ, който преди време Святият Дух използва в сън, който имах за определени неща от природата и ролята на Христос, беше Кристияно Роналдо (вярвам, че Той го направи поради сходството на имената, идващо от гръцката дума за „помазан”; иначе Роналдо не е пример, който ме вдъхновява).

Сутринта на 24/11/2020 имах сън, в който Духът използва същия символ.

В съня си сякаш бях зрител на футболен мач с Кристияно Роналдо (символ на Христос в настоящия контекст). В един момент изглеждаше сякаш Кристияно излезе от игра за известен период. През това време беше отсъден корнер за неговия отбор. Странното е, че нямаше кой да го изпълни и затова реферът прикани някой от публиката да го направи.

Корнерът беше близо до тази част от стадиона, където аз се намирах. След кратко колебание – не бях във форма и не бях подходящо облечен (символ на пълната непригодност на падналата човешка раса да участва в пълнотата на Божия живот), аз реших да го направя. След лека засилка центрирах в наказателното поле, където един от отбора ни (бях направен част от него не чрез моя заслуга, а просто отзовавайки се на поканата – по благодат) засече топката с глава, създавайки опасно положение пред противниковата врата. От моята позиция обаче, не можех да видя дали има отбелязан гол (истинската резултатност на нашето служене ще бъде разкрита през вечността – 2 Коринтяни 5:10).

В следващата сцена от съня група от играчи и поддържници на тима „разпускахме” след мача. Тези от  групата, които мислех, че познавам, бяха Кристияно и един приятел от детството, чието име означаваше „Божия благодат”. Въпреки че лично не харесвах Кристияно, реших, че ако си направя снимка с него, това ще увеличи популярността ми в социалните медии. С презумпцията, че щом сме свързани с тази група и особено познавайки „благодатта”, значи сме близки, аз се приближих към него и го помолих за обща снимка. Отговорът му обаче ме шокира:

„КАТЕГОРИЧНО НЕ!”

Не бях подготвен за такъв развой!  Кристияно продължи:

„ТИ ИСКАШ СНИМКА С МЕН, ЗА ДА УВЕЛИЧИШ ПОСЛЕДОВАТЕЛИТЕ СИ!”

Докато се опитвах да изговоря нещо в своя защита, изведнъж забелязах, че коланът ми го нямаше. В 6-та глава на посланието на апостол Павел до Ефесяни се говори за „колана на истината”, който в древността е държал цялото снаряжение, принадлежащо на римския войник, на мястото му.

„Но аз създадох онова опасно положение пред противниковата врата!”

Това беше най-силният аргумент, който можах да приведа в своя защита.

Кристияно не отрече, че положението наистина беше добро, но аз започнах да осъзнавам, че това не е достатъчно…

Събудих се и като започнах да разсъждавам върху съня, Святият Дух „оживи” в сърцето ми думите на Исус, записани в Матей 7:22-33:

„В онзи ден мнозина ще Ми кажат: Господи! Господи! Не пророкувахме ли в Твое име? И не правехме ли много чудеса в Твое име?  Но тогава ще им заявя: Аз никога не съм ви познавал; махнете се от Мене, вие, които вършите беззаконие. И така, всеки, който чуе тези Мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на канара. И заваля дъждът, придойдоха реките, духнаха ветровете и се устремиха върху тази къща; но тя не падна, защото бе основана на канара. И всеки, който чуе тези Мои думи и не ги изпълнява, ще се оприличи на неразумен човек, който построи къщата си на пясък. И заваля дъждът, придойдоха реките, духнаха ветровете и се устремиха върху тази къща; и тя падна и падането беше голямо. И когато Исус свърши тези думи, народът се чудеше на учението Му;  защото ги поучаваше като Един, Който има власт, а не като техните книжници.”

Когато получавам определено послание, винаги се стремя да разбера дали то е за мен или за някой друг. В случая вярвам, че приложението му е универсално.

Възлюбени, нека да разберем, че не чрез наши заслуги, а чрез Божията милост и благодат на нас ни е позволено „да участваме в играта”!  Всяко „опасно положение пред противниковата врата” е сътворено не поради нашата адекватност, а въпреки липсата ѝ! Нека също да загърбим илюзията, че популярността и това, което изглежда като успех в служението, е заместител на взаимоотношението ни с Господ!

„Не високоумствай, но бой се.” (Римляни 11:20)

Бих искал да завърша с увещанието, което намираме в 12-та глава на Посланието до евреите:

Следователно и ние, като сме обиколени от такъв голям облак свидетели, нека отхвърлим всяко бреме и греха, който лесно ни оплита, и с търпение нека тичаме на очертаното пред нас поприще, като насочваме своя взор към Исус, Начинателя и Завършителя на нашата вяра, Който заради предстоящата Нему радост издържа кръст, като презря срама, и седна отдясно на Божия престол”. (Евреи 12:1-2)


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в