Илюзорни очаквания

Илюзорни очаквания

„Когато християните започнат да карат най-добрите коли, да живеят в най-хубавите къщи и да носят най-разкошните дрехи, грешниците ще видят добротата на Бог, ще се обърнат към Него и ще се покаят!”

Това е един от акцентите в поученията на повечето съвременни проповедници на хиперпросперитета.

Колко човека дойдоха при Христос поради коня, който Джон Уесли яздеше?

Колко хора се прибавиха към Царството поради просторния палат, в който апостол Павел живееше?

Колко души бяха изтръгнти от пипалата на ада чрез разкошните дрехи на апостол Петър?

Такива очаквания са глупост и то от най-рафинираната! Грешниците идват при Христос поради убеждението на Святия Дух за грях, праведност и съд (Йоан 16:8-11), а не поради притежанията ни. Ако имаш „играчките”, наслаждавай им се, но не се опитвай да извлечеш някакво дълбоко духовно значение от наличието им!


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в