Израстване в Бога и истинската победа над врага (1) – Увод

Израстване в Бога и истинската победа над врага (1) - Увод

Знаем, че всеки, който приеме Исус Христос за свой личен Господ и Спасител, бива преселен от царството на тъмнината в Царството на светлината (Колосяни 1:13). Там, вече като новороден (1 Петрово 1:23), има достъп до Бога, който преди това е бил невъзможен поради непростените му грехове (Исая 59:2).

Всички християни имаме еднакъв достъп до Божието присъствие, защото всеки от нас е получил своя достъп само и единствено поради вседостатъчната жертва на Божия Агнец на кръстa (Ефесяни 2:18). В Христос нито националността ни, нито полът ни, нито социалният ни статут могат да повлияят на нашата позиция спрямо Бога (Галатяни 3:28), защото всички сме еднакво приети и обикнати във и чрез Възлюбения Син (Ефесяни 1:4-5). Същевременно някои християни израстват в опознаването на Бога и в съпровождащото го христоподобие, а други не; някои свидетелстват за и показват Божието водителство и действие в живота си, а други не; някои са удовлетворени от близостта на взаимоотношенията си с Бога, а други не. Защо се случва това?

В тази поредица от статии ще разгледаме някои от главните причини, които възпират вярващите от това да живеят пълноценен християнски живот и начините, по които можем да надделеем над духовната съпротива и да постигнем целта на християнската вяра, която, както вече показахме в статиите „Каква е целта на вярата ни?“ и „Коя е „правата вяра“?“, се състои в това да познаваме Бога и да се уподобим на Неговия Син Исус Христос.

Но преди да направим това, трябва да адресираме две основни заблуди по темата за духовния растеж и Богопознанието. В следващата статия ще разгледаме първата от тях, която гласи: „Няма такова нещо като израстване в Бога или в познаване на Него – всички след приемането на Исус сме еднакво израснали и познаваме Бога еднакво.“


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте, и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница

Сподели в