Израстване в Бога и истинската победа над врага (19) – Заключение

Израстване в Бога и истинската победа над врага (19) – Заключение

В предишната статия приключихме изучаването си на дявола като трети основен враг на духовния растеж, като посочихме как най-ефективно можем да му противостоим.

В поредицата „Израстване в Бога и истинската победа над врага“ научихме, че всеки един християнин е призован да израства в познаване на Бога, чийто плод е христоподобие. Също така в пътя на този призив за всеки един от нас стоят три главни източници на съпротива: плътта, света и дявола. Силата, необходима за преодоляване на тези врагове, е на Самия Бог и Той свободно я дарява на всеки, който лично е приел Неговия Син за Свой Господ и Спасител.

Силата да надделеем над плътта идва от Святия Дух, който живее във вярващите, и чрез Него ние умъртвяваме порочните плътски навици (Римляни 8:13). В последното поучение, което Господ Исус предава на учениците Си, Той ги насърчава:

„Това ви казах, за да имате в Мене мир. В света имате скръб; но дерзайте: Аз победих света.“ (Йоан 16:33)

Поради Христовата смърт и възкресение, ние също можем да имаме победа над света, защото Неговата благодат ни дава тази способност, както статията „Над какво „царуваме“ като християни?“ обяснява. Писанията са категорични:

„…всичко, което е родено от Бога, побеждава света; и тази победа, която е победила света, е нашата вяра. И кой побеждава света, ако не е този, който вярва, че Исус е Божият Син?“ (1 Йоаново 5:4-5)

Господ е Този, също така, Който „обезоръжи началствата и властите, изведе ги явно на показ, като възтържествува над тях“ (Колосяни 2:15). Ние побеждаваме дявола чрез кръвта на Агнеца и чрез словото на нашето свидетелство, когато обичаме Бога повече от земния си живот (Откровение 12:11). Тази сила отново е дадена от Исус, защото чрез смъртта Си Той унищожава дявола и ни избавя от страха от смъртта, чрез който бяхме държани в робство (Евреи 2:15). Затова уверено, със смирение и благодарност можем да провъзгласим:

На Господ е и царството, и силата, и славата!

А сам Бог на мира да ви освети напълно; и дано се запазят непокътнати духът, душата и тялото ви без порок до пришествието на нашия Господ Исус Христос. (1 Солунци 5:23)


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте, и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в