Как да намеря брачен партньор

Как да намеря брачен партньор
от

Една от сериозните трудности, с която се сблъскват християните днес, е в областта на брака. В църквите е пълно с мъже и жени, отдавна узрели за брак и търсещи партньор, които все още са несемейни. Една от главните причини за това е неправилно разбиране у вярващите относно същността на брака, мъжкото и женското естество, както и взаимоотношенията между двата пола. Както в други области на християнския живот, врагът ни се е постарал да посее достатъчно неправилни учения и вярвания в умовете ни по тази тема, защото едно от най-омразните неща за дявола е бракът. Причината е, че добрият брак е отражение на взаимоотношението между трите Лица на Троицата, както и на взаимоотношението между Исус и Църквата. Също така християнските бракове изграждат набожно поколение – още хора, които ще се научат да използват властта, която им принадлежи в името на Исус, за да противостоят на царството на тъмнината. В нашето изучаване на темата за брака ще обърнем внимание именно на две главни заблуди, които врагът е успял да разпространи сред вярващите и с които постига своите цели, а именно – възможно най-малко вярващи хора да встъпват в брак и да създават потомство.

Заблуда No. 1 – „Целта на брака е да служим на Бога заедно.“

Това вярване относно брака е най-разпространено в протестантските среди и най-вече в харизматично-петдесятните. Причината е, че най-големият идол в тези среди е „служението“, което често е повече израз на човешко търсене на статут и стойност, отколкото безкористно желание за разширяване на Божието царство. Именно в тези среди врагът успява да посее една от своите лъжи с учение, което представя брака като една от многото обслужващи структури около „бог Служение“. Вярването, че целта на брака е по-ефективно християнско служение, може да изглежда духовно, но няма никаква библейска обосновка (както повечето лъжи, които врагът ни сервира!) Нека разберем защо.

Първо, въпреки че бракът е физическо и душевно/духовно съчетаване между мъж и жена, на местата, в които Библията говори за брака, се набляга на физическото – „и ще бъдат една плът“ (Битие 2:24). Това е защото на небето няма брак (Матей 22:30, Марк 12:25) – бракът е изцяло земна институция, движена и зависеща повече от земното, отколкото от небесното. Първата причина, която виждаме в Библията за създаването на брака, е, че „не е добре за човека да бъде сам“ (Битие 2:18). Тоест, бракът е създаден, за да посрещне вродената у човека нужда от компания – от спътник в живота, което е изцяло земна нужда. Също четем, че когато са двама, хората си помагат в нужда и се топлят взаимно през нощта (Еклисиаст 4:9-11) – отново естествени, земни доводи в подкрепа на брака. Първата инструкция, която Бог дава на мъжа и жената в Едем, е да се плодят и размножават (Битие 1:28), отново функция на земното естество. Причина за встъпване в брак според апостол Павел е естествената човешката нужда от сексуално общуване с противоположния пол (1 Коринтяни 7:9, 36), където бракът също се посочва като предпазна мярка против греха на блудство (1 Коринтяни 7:2).

Второ, и Исус, и апостол Павел посочват брака като отговорност, която се конкурира с отговорността спрямо Божието дело на земята – разпространението на евангелието. Исус казва, че има скопци, „които сами себе си са скопили заради небесното царство“ (Матей 19:12). Павел предупреждава, че женените се грижат да угодят на брачния си партньор, а неженените угаждат само на Господа (1 Коринтяни 7:32-34). От това разбираме, че ако човек има намерение да угажда само на Господа – т.е. служението му да бъде над всичко – тогава той не бива да се жени! Не може човек да е и скопец, и не скопец! Мислейки си, че могат да бъдат едновременно и двете, в името на т.нар. свой „призив“, мнозина християни пренебрегват семействата си и съпружеските си отговорности, което библейски ги квалифицира като „по-лоши от невярващи“ (1 Тимотей 5:8), независимо за колко духовни се мислят.

Разбира се, един добър и богоугоден брак служи за прослава на Бога и, разбира се, ако и двамата имат желание да служат на Бога активно, те ще бъдат по-силни, отколкото поотделно (Еклисиаст 4:9). Но служенето заедно е плод на добрия брак, а не негова основна цел!

Ако трябва все пак да посочим духовна цел за брака на християнина, освен неговата функция да ни предпазва от сексуална неморалност, то тя е освещението. Някои богослови описват брака като форма на мъченичество, защото семейният живот ни налага ангажименти пред брачния партньор и децата ни, които ни карат да забравим за себе си и ни помагат да се преборим с егоцентризма – процес, който е болезнен за себичната ни плътска природа. Много са случаите, в които Бог е препоръчвал един човек на друг като потенциален брачен партньор, именно защото той е пълната противоположност на това, което даденият човек си е представял или очаквал. Често на екстровертите препоръчва интроверти, на спортните натури – домошари, на хора, за които справедливостта е на първо място, препоръчва такива, за които най-важна е милостта и пр. Това е нелогично за нас, хората, защото е естествено да търсим пътя с най-малка съпротива и живота с минимално количество конфликт. Но Божията най-висша цел за нас е нашето освещение – нашето оприличаване с Христос, чийто плод е любовта. Как можем да придобием любовта, която дълго търпи, ако няма какво да изтърпяваме у брачния си партньор? Как можем да имаме любовта, която не търси своето, ако партньорът ни иска същите неща като нас? Ако той е досущ като нас, как ще придобием способността да не се раздразняваме и да премълчаваме?

Заблуда No. 2 – „Бог е приготвил човек за мен и аз ще го срещна, когато Той реши.“

Това твърдение, както твърдението, че целта на брака е служението, звучи духовно, но също няма библейска обосновка. Разбира се, Бог иска да участва във всяка сфера от живота ни и Той може да ни напътства, и да ни дава съвети относно взаимоотношенията ни с хората, но ние сме отговорни за решенията, които взимаме. Единствената заповед, която ни е дадена, е да се женим „само в Господа“ (1 Коринтяни 7:39) и да не се обвързваме с невярващи хора (2 Коринтяни 6:14). Оттам нататък книгата Притчи и повечето новозаветни послания ни дават достатъчно напътствия с какъв вид хора е добре за нас да се обвързваме и с какъв вид е препоръчително да не встъпваме в брак. Посоката е ясна, пътят е начертан от библейските принципи, а ако има нужда от конкретно водителство, Бог ще се погрижи то да ни стане ясно.

Във всичките си пътища признавай Него и Той ще оправя пътеките ти.“ (Притчи 3:6).

Забележете, че Той оправя нашите пътеки, което означава, че ние вървим, а не стоим и не чакаме Той да ни посочи посоката. Новозаветен пример за това е мисионерското пътуване на Павел в Европа:

И апостолите преминаха Фригийската и Галатийската земя, като им бе забранено от Святия Дух да проповядват словото в Азия; и като дойдоха до Мизия, опитаха се да отидат във Витиния, но Исусовият Дух не им позволи. И така, като отминаха Мизия, слязоха в Троада.“ (Деяния 16:6-10)

Павел и неговите спътници не знаеха конкретно кои места ще посетят преди да тръгнат на мисионерско пътуване – те се покориха на общия призив да проповядват евангелието сред езичниците. По време на пътуването Божият Дух се намеси с конкретна забрана – Той не им каза да отидат в Троада, а им каза да не ходят в Азия и във Витиния. Те не се спряха пред Троада, не обявиха тридневен пост в търсене на Божието водителство дали да влизат в тази област, и не стояха да чакат, докато Бог им каже да влязат – те отидоха в Троада, защото Той не ги спря! Нека използваме този принцип в търсенето на брачен партньор. Както Павел знаеше, че е призован да проповядва сред езичниците, така ако ти имаш потребност да се ожениш или омъжиш, тръгни към тази цел. Павел не остана сред евреите, а напусна еврейските области и се запъти към езическите региони. Така и ти спри да излизаш само с хора от твоя пол, а започни да общуваш с хора от противоположния пол. Започни да общуваш с потенциални брачни партньори! Павел беше подготвен за мисионерското пътуване, така и ти трябва да бъдеш подготвен за намирането на брачен партньор. Както казахме, бракът е земна институция и зависи от физически фактори повече, отколкото от духовни. Подготовката за жените за намиране на брачен партньор е различна от тази за мъжете, затова ще разгледаме жените и мъжете поотделно.

Преди да тръгнат да търсят брачен партньор, жените трябва да приемат един факт относно мъжете. Мъжете са водени от визуалното – външният вид за тях е от изключително голямо значение.

Жени, преди да започнат да кръжат мисли в главите ви като: „Да, мъжете са толкова първосигнални!“ и „Оф, колко долно и жалко!“, искам да ви кажа това: БОГ ТАКА ГИ Е СЪЗДАЛ! Така че ако имате укор към мъжете за това, че те са привлечени от външното, знайте, че укорявате Бога и Неговия дизайн. Така че преглътнете гордостта си и отхвърлете всяка мисъл на укор.

Скъпи дами, ако искате да се омъжите, вие трябва да полагате грижи за външния си вид. С риск да отблъсна някого с прямотата си, в името на това да помогна на някои жени в процеса на намиране на брачен партньор, ще си позволя да говоря директно. (За съжаление има нужда!) Ако сте с наднормено тегло – отслабнете с разумно хранене и физическо натоварване! Ако имате окосмяване по лицето, използвайте пинсета (и не, няма да порастат повече, нито ще станат по-гъсти!). Използвайте грим – разбира се, няма нужда да заприличвате на фолк звезда, но подчертайте естествената си красота (при нужда, потърсете съвет от някоя ваша приятелка, която разбира от грим!) Хигиената ви трябва да е безупречна – къпете се всеки ден и винаги използвайте дезодорант. Косата ви никога не трябва да е мазна (връзването на опашка не прикрива мазната коса!) Ако имате пърхот, намерете си подходящ шампоан и, ако е нужно, си мийте косата по-често. Носете парфюм и бъдете с поддържан маникюр. Ако всичко това ви звучи недуховно, ще кажа само това: ако има демони, които са назначени да ни тласкат към душевна или духовна нечистота, защо мислите, че няма демони, които са назначени да правят същото и с телата ни? Бог ни е създал дух, душа и тяло – защо ние решаваме, че физическата красота и чистота е нещо маловажно? Стихът, който често се цитира в защита на твърдението, че вярващите жени не трябва да се гримират, е 1 Петрово 3:3 – „Вашето украшение да не е външно, т. е. плетене на косата, кичене със злато или обличане със скъпи дрехи“. Обаче тези, които цитират този стих, пропускат да цитират предходните два стиха, където ясно се вижда: 1) че това е препоръка към вече омъжените жени, и 2) контекста на тази препоръка е как вярващите жени да спечелят невярващите си мъже за Господа – да наблягат на вътрешната красота, защото чрез нея самият Господ ще докосне сърцата на съпрузите им.

И така, за неомъжените жени, които искат да се омъжат, външността е от изключително голямо значение! Разбира се, че жената е много повече от външност – тя има душевност, духовност, дарби, призив, характер, чувство за хумор, интелект и пр. Но за да може един мъж да оцени всички тези ваши прекрасни характеристики, той трябва първо да бъде привлечен от вашата външност. И тук не говорим да се превърнете във фотомодел, а да представите това, което Господ ви е дал, в най-добрата му светлина. Бъдете най-добрата версия на себе си – така ще бъдете най-красива!

Мъжете, които искат да се оженят, също трябва да се грижат за външния си вид. Къпете се всеки ден, режете си ноктите, носете чисти дрехи и обувки. Сменяйте си бельото и чорапите всеки ден и носете обувки от естествени материали (защото в тях краката не миришат!). Дъвчете със затворена уста, не се оригвайте или не правете други неща, които са били хит в казармата или в мъжките съблекални след мач. Съветите за миенето на косата, пърхота, дезодоранта и парфюма важат и за вас. Ако ви растат косми от носа и ушите, подстригвайте ги. Ако възнамерявате да си оформяте веждите, внимавайте да не прекалявате – една жена не иска мъжът до нея да бъде по-женствен от нея самата! Не си пускайте брада, ако нямате такава, само защото сега е на мода да се ходи с брада. Също така, не си пускайте дълга коса и не си я връзвайте на опашка на темето, само защото професионалните футболисти го правят! Не всичко, което е модерно, ви отива, затова се съветвайте с баби, майки, сестри, братовчедки… с жени, които могат да ви посъветват относно външния вид. Все пак по-важно е какво мислят жените за външния ви вид, отколкото дали ще сте в отбора на най-новия (безумен унисекс?!) „тренд“. Не е нужно да носите скъпи дрехи, нито да имате най-новия телефон, за да изглеждате добре. Жените не се влияят от външността както мъжете, но безупречната хигиена и приличен външен вид са жизненоважни.

Както жените съдят мъжете за това, че са естествено привлечени от красиви жени, така мъжете съдят жените за това, че те търсят стабилност у мъжа, която в нашия свят често се изразява във финансов аспект. Затова, мъже, и на вас ще кажа: БОГ ТАКА ГИ Е СЪТВОРИЛ ЖЕНИТЕ.

Нека да уточня обаче едно – жените, всъщност, не са привлечени от богатите мъже, а от мъжете, които са независими. Ако една жена види, че един мъж не изкарва много пари, но въпреки това не взима заеми, родителите не му плащат сметките, а той се издържа сам (а и помага на родителите си!), тя ще бъде привлечена от него. Това е, защото тя вижда стабилност у този мъж, понеже той е добър настойник на парите, които има, дори те да не са много. Тази жена вижда, че ако се омъжи за него, той ще направи така, че семейството да е винаги снабдено – не е задължително да живеят в изобилие, но винаги ще има достатъчно.

Затова, братко, ако ти все още живееш на гърба на родителите си, ти не си готов за брак. Ако не можеш да си намериш работа, може би е нужно да се преквалифицираш, или да завършиш образованието си. Ако не можеш да се грижиш сам за себе си, как ще бъдеш глава на семейство? Направи стъпки в тази посока! Не „живей на вяра“, ако не си призван за това. Животът на вяра относно финансите е за местата по света, където няма икономика и инфраструктура. Затова, ако Господ не те е пратил мисионер към племето макуа в Мозамбик, намери си работа и изпълнявай Словото, което ни казва да работим с ръцете си (1 Солунци 4:11) и ни предупреждава, че „който не работи, не трябва да яде“ (2 Солунци 3:10). Апостол Павел е живял „на вяра“ само когато не е могъл да се издържа чрез занаята си (1 Коринтяни 4:12), а той дори не е имал амбиции да се жени. Колко по-трудолюбив и финансово независим трябва да е един мъж, който иска да се задоми?!

Стегни се. Ако не си бил в казармата, общувай с мъже, които са били и им подражавай в областите, в които виждаш „мъжкарство“ у тях, което не виждаш у себе си. Бъди сериозен – като обещаеш нещо, го изпълни, каквото и да ти коства това.

Бог може да ти е дал обещание чрез сън или чрез пророческо слово относно бъдещия ти брачен партньор. Но разбери – това обещание, както повечето Негови обещания, е условно (повече за условните пророчества можете да прочетете в статията „Защо някои пророчества не се изпълняват (или поне изглежда така)“). Ако Бог ти е дал сън, че има за теб да станеш доктор, това обещание никога няма да се изпълни, ако не се запишеш да следваш медицина и след това не си потърсиш работа като доктор. По същия начин, ако Бог ти е обещал да се ожениш, това обещание няма да се изпълни, ако ти пренебрегнеш процеса на подготовка за това. Бог е създал света по определен начин и е вложил в него определен ред. Ако ние игнорираме реда, който Той е постановил, няма да имаме успех в живота, независимо колко много се молим, постим и чакаме изпълнението на дадено обещание.

Заключителни мисли

В тази статия не казах нищо, което обикновеният (невярващ!) човек не знае. Но за съжаление точно в тези прости, човешки неща, християните биват заблудени от врага да нарушават земния ред и закони, които Бог е постановил. Пренебрегването на материалното и третирането му като нещо по-нисше от духовното е ерес, която, за съжаление, дава своите плодове в живота на мнозина християни. А бракът е област от живота, в която това се вижда ясно. Разбира се, както се посочва в статията за лъжеслужителите, нашата единствена защита против заблудителните вярвания е Божието писано слово – Библията. Сравнете вашите вярвания относно брака със стиховете, които цитирам в тази статия (както и с цялото писание), и вземете решение, независимо какво чувствате, мислите и какво сте вярвали с години, да приемете Божието слово като най-висш авторитет в живота си.

Твоето слово е светилник за краката ми

и виделина на пътеката ми.“ (Псалм 119:105)


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте, и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в