Коя е „правата вяра“? (1) – Увод

Коя е „правата вяра“? (1) - Увод

В статията „Каква е целта на вярата ни?“ показахме, че основната цел на християнската вяра е да познаем Бога, като ни е обещано, че нашето Богопознание ще произведе плод в живота ни. Настоящата статия е фокусирана върху начина, по който можем да постигнем тази цел, като отговори на въпроса „Коя е правата вяра?“.

В християнските среди днес се наблюдават няколко тенденции относно темата за „правата вяра“. Едни отхвърлят понятието „права вяра“ като безсмислено, аргументирайки се, че Бог действа индивидуално с всички християни и им се разкрива по различен начин. На някои показва Своята строгост и святост, на други Своята любов и добрина, на трети – Своето снабдяване, на четвърти – свръхестестваната Си сила и пр. Други идентифицират „правата вяра“ с конкретни откровения и преживявания, характерни за тяхната деноминация или течение. За тях „правата вяра“ е откровението за Божията строгост или святост, или любов, или снабдяване, или чудеса, или съвкупност от две и повече от тези черти.  Трети идентифицират „правата вяра“ с принадлежност към определено течение, деноминация или църква, вярвайки, че ако някой следва Христовото учение, той непременно ще бъде доведен до „правилното място“, до „истинската“ деноминация или църква, или до „Божието движение“. Нито едно от тези вярвания относно правата вяра не е правилно, но поради факта, че много християни са приели едно или повече от тези вярвания за истина, ще разгледаме всяко едно поотделно.  Ще го сравним с единственото безпогрешно, съвършено и неоспоримо откровение, което Бог дава за Себе си – Божието писано слово, Библията.

В следващата част от нашето поучение ще насочим вниманието си към първата от тези три заблуди относно „правата вяра“.


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте, и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в