Коя е „правата вяра“? (11) – „Блажени кротките…“

Коя е „правата вяра“? (11) – „Блажени кротките…“

В предната част разгледахме второто блаженство от Проповедта на планината. Тук ще обърнем внимание на третото:

„Блажени кротките, защото те ще наследят земята.“ (Мат. 5:5)

Думата преведена като „кротък“ е старогръцката дума πραΰς [праюс], която означава също „спокоен, нежен, сдържан“ (4239 в Старогръцко-български речник на Новия Завет, 2010 г.). Библейската дума за „кротост“ съдържа в себе си идеята за „овладяна  сила“ – разкриване и упражняване на Божията сила под Неговия контрол, без грубост или жестокост. В този смисъл последователите на правата вяра не са слаби хора, а хора, които показват силата, заложена в тях, изцяло според Божието водителство.

В следващата част ще разгледаме четвъртото блаженство от проповедта на нашия Господ Исус.


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте, и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в