Коя е „правата вяра“? (13) – „Блажени милостивите…“

Коя е „правата вяра“? (13) – „Блажени милостивите...“

В предната статия разгледахме четвъртото блаженство от Проповедта на планината. Тук ще обърнем внимание на петото:

„Блажени милостивите, защото на тях ще се показва милост.“ (Матей 5:7)

Милостта е характерна за хората в правата вяра, защото в живота си с Бога са се сблъсквали достатъчно пъти със своите собствени грехове и недостатъци, за да разбират духовния натиск, под който живеят всички, които се стремят към богоугоден живот. Тези хора знаят колко силни могат да бъдат изкушенията към греха и колко коварни са съблазните към пътеки, далеч от правата вяра, и затова имат отношение на милост към греховете и паденията на другите. Тези хора знаят, че ако те са се преборили с определени грехове, ако очите им са били отворени за заблудите на врага, ако са вникнали в Божиите тайни и са разбрали кой е правият път, то това е единствено и само поради Божията благодат в живота им. Те разбират, че тяхната сила, знания и умения, не са им дадени с цел да се чувстват по-висши или по-успешни от другите, а за да могат да служат за тяхното изграждане.

В следващата част ще разгледаме шестото блаженство от Проповедта на планината на Господ Исус Христос.


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте, и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в