Месия ще ти помогне с твоя „Месия”

Месия ще ти помогне с твоя „Месия”


Георг Фридрих Хендел е големият НЕМСКИ композитор на ИТАЛИАНСКИ опери, живял през 18-ти век в АНГЛИЯ. По мое мнение, венецът на творческата дейност на Хендел е ораторията „Месия” – едно от най-изпълняваните произведения в историята на музиката.

Пътят до това постижение обаче далеч не е безметежен. За известен период преди написването на „Месия” Хендел губи употребата на дясната си ръка – нещо фатално за един музикант. Възстановяването му, по мое мнение, е резултат от свръхестествено докосване на изцелителната сила на Бог.

В същия този период композиторът страда под бремето на големи финансови дългове.

Въпреки цялата тази преса Хендел не се предава и чрез написването на ораторията става благословение за милиони хора чак до наши дни. Също така, част от получения хонорар за произведението отива за освобождаването на затворници от затвора за длъжници в Дъблин, Ирландия.

Това, което Бог е направил за Хендел, Той може да го направи за теб също! Исус иска да те ИЗЦЕЛИ, да те БЛАГОСЛОВИ ФИНАНСОВО (не говорим за заблудата на хипер-просперитета) и да те направи за БЛАГОСЛОВЕНИЕ!

Възлюбени, моля се да благоуспяваш във всичко и да си здрав, както благоуспява душата ти” (3 Йоан 2)

Не се предавай!

Не спирай да преследваш Божието висше призвание за твоя живот!

Има затворници, които чакат да бъдат освободени…

Сподели в