Прехвърлянето на богатството в последните дни

Прехвърлянето на богатството в последните дни

Това прехвърляне наистина се случва! Няма никакво съмнение, че то върви с пълна пара! За съжаление обаче посоката е обратна на пророкуваната от проповедниците на хиперпросперитета – доказан факт е, че малката група, съставена почти изключително от нечестиви хора, контролираща огромната част от парите и ресурсите на този свят, става все по-богата и по-богата! Дори ако се фокусираме само върху Америка – мястото, където е щабът на повечето от гореспоменатите проповедници, картината е напълно противоположна на обрисуваната в техните обещания.

Кратък пример: в близо двадесетгодишната война в Афганистан (най-дългата в историята на САЩ) и в съпровождащите я конфликти в други части на Близкия Изток, милиарди и милиарди долари смениха притежателите си. Военно-промишленият комплекс (състоящ се най-вече от безбожни хора) се обогати неимоверно чрез парите на данъкоплатците (огромната част от които определят себе си като християни).

„Богатството на неправедните е запазено за праведните.”

Провалило ли се е Божието слово? Не, но повърхностните му интерпретации, предложени от проповедниците на просперитета – абсолютно!

Това слово ще бъде изпълнено при установяването на хилядагодишното царство на Христос на земята. Прехвърлянето на богатството не е нещо, за което АКТИВНО да вярваме, както ни окуражават тези, може би искрени, но заблудени в тази област хора.

Като изключим някои от притчите на Исус, в които Той говори за важността на верното настойничеството, в Новия Завет няма стихове, които да адресират директно един такъв трансфер (разбира се, някои хора се опитват да намерят под вола теле и затова преиначават значението на някои стихове). Богословие обаче не се гради върху притчи; те са там, за да разширят разбирането ни за вече ясно изказана и установена доктрина! Нека се фокусираме върху спечелването на душите на неправедните, а не върху трансфера на техните пари!

Тази доктрина е опасна, не само защото създава нереалистични и комерсиализирани очаквания в християните, които я приемат, но и защото противоречи на цялостното откровение на Библията за последното време, което включва разпадане на съществуващата финансова система и установяването на общество, в което не се употребяват книжни пари.

Братя и сестри, нека не си играем с огъня, като разпространяваме както тази, така и други странни доктрини!


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в