Що е духовно воюване и има ли то почва у нас? (1)

Що е духовно воюване и има ли то почва у нас? (1)

Духовното воюване (ДВ) е една от най-противоречивите и оспорвани теми в съвременната Църква. Мненията относно естеството му варират от пълното отричане до склонността да се търси дявол зад всеки храст. С тази кратка статия ще се опитам да внеса яснота по темата като в процеса премахна някои от „свещените крави“, угоени от години на неправилни поучения в тази област.

Йов определя точно обхвата на духовната война, макар и много хора да не виждат в думите му нещо повече от поетика.

„Земният живот на човека не е ли воюване? И дните му не са ли като дни на наемник?“ (Йов 7:1)

Да, независимо дали го осъзнаваш или не (тази липса на разбиране за естеството на духовния свят беше основният проблем на Йов), човешкият живот е непрестанна битка, подклаждана от тъмни задкулисни сили, невидими за човешкото око.

Демоничните атаки (в частност тези след идването и триумфа на Христос преди около две хиляди години) имат две основни цели:

1) Да държат невярващите извън изкуплението в Христос, като ги заслепяват за славната истина на Евангелието (2 Коринтяни 4:4).

2) Да подмамят тези, които вече са в Христос, да направят компромис и отстъпят от дръзновението и пълното снабдяване за живота и благочестието, дадени ни във Възлюбения.

Тези тактики на заслепение и измама логично ни довеждат до ПЪРВАТА свещена крава на ДВ – „Такова животно нЕма!“, т.е. до пълното отричане на съществуването на ДВ или най-малко на необходимостта от нашето участие в него.

Повече информация относно тази погрешна концепция може да намерите в статията ми „В битките“.


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте, и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница

Сподели в