Трите мерила на последното време (5) – Третото мерило

Трите мерила на последното време (5) – Третото мерило

В предната част от настоящото поучение посочихме вярността и доброто стопанисване на ресурсите, които Господ ни е дал, било то земни или духовни, като второто мерило, спрямо което вярващите ще бъдем съдени в края на века.

Третото мерило се намира в последния преобраз в Матей 25-та глава – притчата за овцете и козите (Матей 25:31-46). Покриването на този стандарт го наричам „висш пилотаж“ в християнството. В тази илюстрация Исус казва, че тези, които разпознават Него Самия в ближния, който претърпява страдание, и службата към такива хора като служение към Самия Господ, ще бъдат наречени „праведни“ и ще наследят вечен живот.

Защо това е последното мерило? Защото то е най-трудно за постигане и изисква човек да премине успешно през първото и второто мерило. Тук фокусът не е служението, а мотивът на сърцето – това, което последно претърпява освещение. На това ниво, воден от копнеж по Самия Бог и проявявайки Христоподобие в този път (първо мерило – богопознание), човек служи на братята си (второ мерило – ресурси) и най-вече на онези, които са в най-голямо затруднение – хора, които не биха могли да му върнат жеста. Това е любовта от 1 Коринтяни 13. В нея всичко е заради Христос и чрез Него – заради Този, който в същността си е Любов. Проявлението на тази любов е най-висшата практическа цел на християнската вяра на земята (Галатяни 5:6; 1 Тимотей 1:5; 1 Коринтяни 12:31; 1 Коринтяни 13:13; 1 Петрово 1:22; 1 Петрово 4:8; Ефесяни 4:16; 1 Йоан 3:23; 2 Йоан 1:5).

Важно е да се отбележи, че любовта тук е практична любов към нуждаещите се християни – тези, които Исус нарича „един от тези най-малки Мои братя“ (Матей 25:40) – а не любов към хората от света. Логично е, защото Господ обитава реално само в християните, на които служим чрез тази любов, както описва този пасаж. А за хората от света, Господ ни обещава: „По това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако имате любов помежду си“ (Йоан 13:35). Имайки тази любов, ние ще бъдем свидетелство за хората, които са все още в тъмнина, и какво по-добро нещо за тях от това и те да познаят Господа лично?

В следващата статия предстои заключението на настоящето поучение.


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в