Израстване в Бога и истинската победа над врага (17) – Как действа дяволът против нас?

Израстване в Бога и истинската победа над врага (17) – Как действа дяволът против нас?

В предната статия изучавахме дявола и неговите стратегии против духовния растеж на християните. В настоящата статия ще разгледаме конкретните начини, по които той действа против нас с цел да се възпротивява на израстването ни в Бога.

Дяволът е:

Чрез клевети и обвинения той държи едни вързани в религия чрез имитация на Бога и на Неговото учение, държи други вързани в лъжеучения, а чрез изкушения се съпротивлява на християните, които са разпознали Христовия път. Във всички тези дела той се ползва със своето най-силно оръжие – измамата и лъжата, а лъжите, които хвърля към тези групи, са различни!

Също така той може да атакува чрез физически удари против здравето ни, взаимоотношенията ни и собствеността ни, като целта на тези атаки е различна за всяка група. За тези, вързани в религия, физическите атаки биват съпровождани с „обяснения“ за тях като мисли в умовете на християните от сорта на: „Това дойде като наказание от Бога, защото вършиш еди-какво си.“

Дяволът използва физическите атаки срещу хората, които са под влиянието на лъжеучения, за да подсили тяхната вяра в даденото лъжеучение. Той успява да постигне това, защото лъжеученията обещават земен комфорт, съответно за тези хора, начинът да се справят с физическите атаки е да се посветят още по-усърдно на даденото лъжеучение.

С физическите атаки против християните, които следват правата вяра, дяволът цели няколко неща. Първо, той иска да отмести погледа им от Христос и от служението, което Той им е поверил, както илюстрира статията „Не играй по свирката на дявола“. Когато дойде атака срещу нас във физическото – детето се разболява, счупва се колата, претърпяваме срив в дадено взаимоотношение – справянето ни с този проблем отнема от нашите сили, време и финанси – ресурси, които можем да посветим на Божието дело.

Второ, той иска да възпре процеса на тяхното освещение, защото ако те стават все по-силни духовно, придобивайки подобие с Христос, те ще бъдат все по-неуязвими за дявола. Това може да се случи ако при дадена атака се поддадем на изкушения като огорчение, непростителност, нетърпеливост, гняв.

Трета причина, поради която дяволът атакува чрез физически атаки християните, ходещи в правата вяра, е неговото желание да ги отстрани от тази земя. Докато тези християни са тук, те представляват заплаха за него, но за наша радост, Писанията обещават, че ако ходим с Бога в Неговия път, нашият живот е защитен от дявола и няма да напуснем тази земя до деня, който Бог е отредил за нас.

В следващата статия ще изследваме как най-ефективно да противостоим на дявола в живота ни.


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте, и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница

Сподели в