Внимавай на доктрината си!

Внимавай на доктрината си!

„Да имаш правилната доктрина не е толкова важно, колкото единството между братята или освобождението на пленниците“.

През годините съм чувал различни вариации на това твърдение, предимно от проповедници, имащи доктринален дефицит. Колкото и духовно да звучи, това не отразява пълната истина и не може да бъде библейски аргументирано по простата причина, че именно покорството към библейската доктрина води до единство между братята и освобождението на пленниците!

От друга страна, придържането към погрешно учение или човешка традиция неминуемо отваря врата за тъмнина да влезе в живота ни. Напоследък бяха разкрити многобройни случаи на педофилия и хомосексуализъм сред духовенството на Католическата църква (не че те са нещо ново). Каква е основната причина за масовостта на това явление? Това е придържането към ПОГРЕШНАТА ДОКТРИНА, а именно небиблейското изискване към католическите свещенници да се въздържат от брак.

Нека да погледнем на някои от нещата, които самата Библия казва за важността на правилната доктрина (само в Новозаветните послания и книгата Откровение има около двадесет такива места).

„Благодарение обаче на Бога, че като бяхте слуги на греха, вие се покорихте от сърце на онзи образец на учението, който ви бе предаден“ (Римляни 6:17)

„за да не бъдем вече деца, блъскани и завличани от всеки вятър на учение, чрез човешката заблуда, в лукавство, по измамни хитрости“ (Ефесяни 4:14)

„Както на тръгване за Македония те молих да останеш в Ефес, така и сега те моля да заръчаш на някои да не предават друго учение“ (1 Тимотей 1:3)

„за блудниците, мъжеложниците, търгуващите с хора, лъжците, кълнящите се в лъжа и за всичко друго, което е противно на здравото учение“ (1 Тимотей 1:10)

„А Духът изрично казва, че във времена, които идат, някои ще отстъпят от вярата и ще слушат измамни духове и бесовски учения“ (1 Тимотей 4:1)

„В това, като съветваш братята, ще бъдеш добър служител на Исус Христос, хранен с думите на вярата и доброто учение, което си следвал досега.“ (1 Тимотей 4:6)

„Докато дойда, внимавай в прочитането, в увещаването и в поучаването.“ (1 Тимотей 4:13)

„Бъди внимателен към себе си и в поучението си, постоянствай в това; защото като правиш това, ще спасиш и себе си, и слушателите си.“ (1 Тимотей 4:16)

„Които са слуги под игото на робството, нека смятат господарите си достойни за всяка почит, за да не се хули Божието име и учението.“ (1 Тимотей 6:1)

„И ако някой предава друго учение и не се съобразява със здравите думи на нашия Господ Исус Христос и с учението, което е според благочестието“ (1 Тимотей 6:3)

„Презвитерите, които управляват добре, нека бъдат удостоявани с двойна почит, особено онези, които се трудят в словото и поучението“ (1 Тимотей 5:17)

„А ти си последвал моето учение, поведение, прицелната точка, вярата ми, дълготърпението, любовта, твърдостта“ (2 Тимотей 3:10)

„Цялото Писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата“ (2 Тимотей 3:16)

„Проповядвай словото, настоявай навреме и не навреме, изобличавай, порицавай, увещавай с голямо търпение и непрестанно поучаване. Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение; но понеже ги сърбят ушите, ще си натрупат учители по своите страсти“ (2 Тимотей 4:2-3)

„който да държи вярното слово, според както е било научено, за да може и да увещава със здравото учение и да опровергава онези, които противоречат.“ (Тит 1:9)

„Но ти говори това, което приляга на здравото учение“ (Тит 2:1)

„Във всичко показвай себе си пример на добри дела; в поучението си показвай искреност, сериозност“ (Тит 2:7)

„да не присвояват чуждо, а да показват винаги съвършена вярност; за да украсяват във всичко учението на Бога, на нашия Спасител.“ (Тит 2:10)

За детайлно изучаване на коректната доктринална основа на християнската вяра препоръчвам статиятата „Коя е „правата вяра“?


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте, и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница

Сподели в