Израстване в Бога и истинската победа над врага (2) – Заблуда #1 относно духовния растеж

Израстване в Бога и истинската победа над врага (2) – Заблуда #1 относно духовния растеж

В увода на настоящата поредица посочихме, че преди да изследваме начините, по които можем да израстваме в Бога и да противостоим на духовния ни враг, ще разгледаме две основни заблуди по темата за духовния растеж. Ето първата от тях:

Заблуда #1: „Няма такова нещо като израстване в Бога или в познаване на Него – всички след приемането на Исус сме еднакво израснали и познаваме Бога еднакво.“

Това вярване е един от основните стълбове на лъжеучението на „хиперблагодатта“ и то най-често се предава на вярващите с най-добри намерения, които знаем, че невинаги водят в правилната посока! Проповедниците от тази школа считат, че с това свое послание предпазват вярващите от грешката да се опитват чрез собствени дела да заслужат Божието благоволение и спасение. От това става ясно, че някои от „хиперблагодатните“ проповедници не само имат основни изкривявания в разбирането си за спасението (както става ясно в статията „Що е то хиперблагодат?“ и раздела, посветен на това учение в  „Коя е правата вяра?“), но и в разбирането си за живота с Бога след него. Това отново се дължи на липса на познание на Писанията в най-добрия случай, а в най-лошия – на съзнателно отхвърляне на истините, които са ясно и еднозначно изразени в тях.

Някои от защитниците на позицията, че всички познаваме Бога еднакво, посочват обещанието, че в Новия Завет няма да се учим един другиго „Познай Господа!“, защото всички ще Го познаваме „от малък до голям“ между нас (Евреи 8:11). Но от контекста на тези стихове, става ясно, че познаването, за което се говори в този пасаж, касае новорождението, при което Господ полага Своите закони в умовете ни и ги написва на сърцата ни (Евреи 8:10) – т.е. началото на взаимоотношението ни с Бога, а не самото взаимоотношение!

За израстването в познаване на Бога не само, че се говори в целия Нов Завет, но то е и описано като най-висша цел за вярващите. Апостол Павел казва, че той и съработниците му се молят вярващите в Колос да растат „в познаването на Бога“ (Колосяни 1:10). В неговото послание към църквата в Коринт той посочва, че демоничните сили насочват своите усилия към това да се противопоставят на нашето „познание на Бога“ (2 Коринтяни 10:5). Апостол Петър посочва, че благодатта и мира на вярващите се умножава „чрез познаването на Бога и на Исус, нашия Господ“ (2 Петрово 1:2) и последният призив, който той отправя към Църквата е:

„…растете в благодатта и познаването на нашия Господ и Спасител Исус Христос.“ (2 Петрово 3:18)

В края на своето първо послание апостол Йоан тържествено провъзгласява:

„Божият Син е дошъл и ни е дал разум да познаем истинния Бог“ (1 Йоаново 5:20),

като в същия стих той посочва пряката връзка между познаването на Бога и вечния живот. Това е отзвук на думите, които Самият Господ изрича към Своя Баща, които са записани в евангелието от същия апостол:

„А това е вечен живот, да познаят Теб, единствения истинен Бог, и Исус Христос, Когото си изпратил.“ (Йоан 17:3).

В следващата статия от тази поредица ще разгледаме втората заблуда относно духовния растеж.


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте, и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница

Сподели в