„Прекален светец и Богу не е драг“ – християнско тълкувание

„Прекален светец и Богу не е драг“ - християнско тълкувание

Всички сме чували тази българска поговорка. Тя често се употребява в нехристиянските среди, когато някой иска да каже, че е възможно човек да прекалява със старанието си да живее праведно пред Бога и че малко грях в живота е дори полезен. Разбира се, от християнска гледна точка този начин на мислене е напълно погрешен – грехът никога не може да бъде нещо добро, нито стремежът към святост може някога да бъде прекален.

Аз имам обаче друго тълкувание на тази поговорка, което не само, че е в унисон с християнската етика, но и превръща тази поговорката в синтез на едно от поученията на Господ Исус Христос. Намираме това поучение в евангелието според Матей:

„Също така нека свети вашата светлина пред човеците, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец, Който е на небесата.“ (Матeй 5:16)

Каква е целта на това да свети нашата светлина пред човеците, според увещанието на Исус? Тя има два елемента – хората да виждат добрите ни дела и, виждайки ги, да прославят нашия Небесен Баща. Можем обаче да се задоволяваме с това, че покриваме първия от тези два елемента – светлината ни свети и хората виждат добрите ни дела. Все пак това е по-добре от нищо, нали? „Едното изискване е покрито – другото и то един ден ще бъде покрито.” В Божията математика обаче нещо невинаги е по-добре от нищо. Не съществува половинчато покорство, както падението на Цар Саул ясно ни показва. Ако се намираме в такава ситуация, можем да се поддадем, както този първи цар на Израил се поддаде, на това да обвиним другите за нашето собствено непокорство –  че те са виновни за това, че не прославят Бога. „От ясно по-ясно е, че делата, които вършим, са за Божия слава! Който не го вижда, е духовно сляп!“ Исус обаче поставя отговорността за това делата ни да са за Божия прослава не върху хората, а върху нас. По такъв начин трябва да вършим делата си, че най-естественото нещо да бъде хората да прославят Баща ни за това, което сме направили.

Как можем да разберем, че покриваме само единия елемент от заповедта на Исус и така сме непокорни към Неговата заръка? Много е просто. Достатъчно е да чуваме от хората изказвания от сорта на: „Ако не беше ти, това добро нещо нямаше да се случи“ и „Ако теб те нямаше, аз въобще нямаше да съм християнин (да ходя на църква) да живея добре.“ Ако около нас е пълно с хора, чийто духовен живот изцяло зависи от нас, ние сме в непокорство. Отново ще кажа – не сме наполовина покорни – ние сме в бунт, съзнателен или несъзнателен. Диагнозата ни  е по-страшна от това, че сме в бунт. Ние сме заели мястото на Христос в живота на хората. Онзи, който заема мястото на Христос, се нарича антихрист. Истината е, че сме водени от духа на антихрист, за който Писанията ни предупреждават, че отдавна е в света (1 Йоан. 4:3). Слава Богу, за всичко, освен за смъртния грях, има решение в Бога: изповед на греха пред Бога, покаяние и поемане по пътя, който Бог има за дадената ситуация. В този случай решението е да бъдем изпълнени и водени от Святия Дух, защото само делата, извършени чрез Него, прославят Бога. Най-вероятно сме мислили, че антихристкият дух, който ни е водил, е бил Святият Дух, затова трябва да се върнем към основите на вярата:

1. Да се посветим на последователно четене на Писанията (аз препоръчвам съотношението 3 към 1 – 3 пъти Новият завет от кора до кора, 1 път Старият завет от кора до кора), защото Писанията разкриват какъв е Бога.

2. Да търсим Бога в молитва – на непознат език и на разбираем.

3. Да потърсим добра християнска среда – хора, които покриват и двата елемента от заповедта на Господа.

Следните статии също така биха били полезни в тази ситуация:

Лъжеслужителите, облечени в истина

Христовият дух

Как да разпознаем Святия Дух

Кой е отличителният белег на Божието царство?

„Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече от себе си, нека вдигне кръста си и нека Ме последва. Защото, който иска да спаси живота си, ще го загуби; а който загуби живота[5] си заради Мене, ще го спечели. Понеже каква полза ще има човек, ако спечели целия свят, а живота си изгуби, или какво ще даде човек в замяна на живота си?“ (Матей 16:24 – 26)


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в