Сънувах „грабването“ на Църквата!

Сънувах „грабването“ на Църквата!

Въпреки че трепетно очаквам завръщането на Господ Исус Христос (Евреи 9:28), в над 120-те ми статии на този сайт, думата „грабване” (описваща теологическата концепция за събирането на християните от земята и срещата им с Господ в небето), може да бъде открита на не повече от две-три места. Отчитайки прекомерната й употреба в някои от съвременните християнски кръгове, до този момент аз умишлено съм избягвал да се фокусирам върху нея.

Друга причина да не я използвам по-интензивно е бил стремежът ми да стоя настрана от религиозните спорове относно времето на този феномен. Когато някой ме попита за убежденията ми в тази насока, обикновено отговарям, че се надявам за „грабване” преди т.нар. Голяма Скръб, но от друга страна се приготвям за такова в нейния край.

Казвам всичко това, за да подчертая факта, че „грабването” (което някои теолози също считат за идентично с Възкресението на праведните) не е било главна част от това, за което пиша.

На 31-ви декември 2019 година аз и синът ми Рафаел вечеряхме в малкия китайски ресторант близо до дома ни в предградията на Атланта, след което се прибрахме вкъщи, където изгледахме един хубав филм (несвързан по никакъв начин с „грабването”). Към 10 часа ми се доспа, аз се извиних на Рафаел и отидох да си легна, без да „дочакам” Новата година. Игнорирах също и поздравителните обаждания след полунощ.

В естествения свят нямаше никакви индикации, че ще имам съня, който ще разкажа и за който вярвам, че дойде чрез Святия Дух.

В съня сякаш се намирах в задръстване на един от натоварените пътища в Атланта. Въпреки че задръстванията тук не са нещо необичайно, този път имаше нещо различно в атмосферата. Погледнах към колите на пътя около мен и видях, че повечето от тях бяха празни. Преобладаващото чувство беше това на мир. Докато гледах към колите, следната мисъл дойде в ума ми: „Това не може да бъде „грабването”, защото не се „връзва” напълно с теологията ми в тази област!”

Първоначалното усещане за дълбок мир беше заместено от вой на сирени в далечината и съобщения по радиото, обявяващи, че християните липсват. Малко след това аз бях засмукан като от огромен вакуум в тунел от светлина, присъединявайки се към останалите вярващи, запътили се да посрещнат техния Господ!

Какво този сън НЕ казва?

Въпреки че сънят ми беше даден в първите часове на първия ден на 2020, това не значи, че „грабването” на Църквата ще се случи през тази година или дори през започващото ново десетилетие.

Сънят също не представлява подкрепа за т.нар. „грабване преди Голямата скръб”, защото има вероятност разбиранията ни за началния ѝ момент да са непълни.

Какво този сън казва?

Той е окуражение и подтик да се очистим от всяка морална и духовна нечистота, защото не знаем часа, в който Господарят ни ще се завърне.

Също така е призив да увеличим усилията си в достигане на неспасените с Евангелието Господ Исус Христос.

Ако направим тези две неща наши главни приоритети, ние няма да се посрамим, но ще имаме дръзновение при Неговото идване!


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте, и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница

Сподели в